Wybierz, czy oddzielne punkty ostrości mogą być wybierane dla orientacji „szerokiej” (krajobrazowej), dla orientacji „pionowej” (portretowej) z aparatem obróconym o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz dla orientacji „pionowej” z aparatem obróconym o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

  • Wybierz opcję [ Nie ], aby używać tego samego punktu ostrości niezależnie od orientacji aparatu.

Kamera obrócona o 90 ° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

Orientacja pozioma (szeroka)

Kamera obrócona o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara

  • Wybierz [ Tak ], aby włączyć oddzielny wybór punktu ostrości.

Kamera obrócona o 90 ° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

Orientacja pozioma (szeroka)

Kamera obrócona o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film