Użyj tej opcji, aby dostroić wartość ekspozycji wybraną przez aparat; ekspozycję można dostroić osobno dla każdej metody pomiaru. Ekspozycję można regulować w górę dla jaśniejszych ekspozycji lub w dół dla ciemniejszych ekspozycji w zakresie od +1 do –1 EV w krokach co 1/6 EV . Wartość domyślna to 0.

Dostrajanie ekspozycji

Niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego b4 [ Dostrój optymalną ekspozycję ], ikona kompensacji ekspozycji ( E ) nie będzie wyświetlana. Jedynym sposobem określenia stopnia zmiany ekspozycji jest wyświetlenie wartości w menu dostrajania dla ustawienia osobistego b4.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film