Wybierz, czy pierścień ostrości obiektywu może być używany do ręcznego ustawiania ostrości w trybie autofokusa.

Opcja

Opis

[ Włącz ]

Autofokus można przesterować, obracając pierścień ostrości obiektywu (autofokus z ręczną regulacją). Pierścienia ostrości można używać do ręcznego ustawiania ostrości, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Aby ponownie ustawić ostrość za pomocą autofokusa, podnieś palec ze spustu migawki, a następnie ponownie naciśnij go do połowy.

[ Wyłącz ]

Pierścienia ostrości obiektywu nie można używać do ręcznego ustawiania ostrości, gdy wybrany jest tryb autofokusa.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film