Wybierz szybkość rejestracji klatek dla wolnego trybu zdjęć seryjnych; opcje wahają się od [ 5 kl./s ] do [ 1 kl./s ].

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film