Wybierz kolejność wykonywania zdjęć w programie braketingu.

Opcja

Opis

H

[ MTR > poniżej > powyżej ]

Najpierw oddawany jest niezmodyfikowany strzał, następnie strzał o najniższej wartości, a następnie strzał o najwyższej wartości.

I

[ Poniżej > MTR > powyżej ]

Strzelanie przebiega w kolejności od najniższej do najwyższej wartości.

  • Ustawienie osobiste e7 [ Kolejność braketingu] nie ma wpływu na kolejność robionych zdjęć, gdy [ Bracketing ADL ] jest wybrane dla [ Autobraketing ] > [Ust. autobraketingu ] w menu fotografowania.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film