Wybierz opcje, do których można uzyskać dostęp, obracając pokrętło sterowania w menu i lub naciskając element sterujący, do którego przypisano obszar zdjęcia.

  • Wyróżnij opcję i naciśnij 2 , aby wybrać ( M ) lub odznaczyć ( U ). Opcje obszaru zdjęcia oznaczone znacznikiem ( M ) są dostępne do wyboru za pomocą pokrętła sterowania.

  • Naciśnij J , aby zapisać zmiany po zakończeniu ustawień.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film