Wybierz liczbę pól AF dostępnych do ręcznego wyboru pól AF, gdy opcja inna niż [ Automat. wybór pola AF ], [ Automat. wybór pola AF (ludzie) ] i [ Automat. wybór pola AF (zwierzęta) ] jest wybrana dla tryb obszaru.

Opcja

Opis

R

[ Wszystkie punkty ]

Można wybrać każdy punkt ostrości dostępny w bieżącym trybie pola AF. Liczba dostępnych punktów różni się w zależności od trybu pola AF.

I

[ Co drugi punkt ]

Liczba dostępnych punktów ostrości zostaje zmniejszona do jednej czwartej liczby dostępnej po wybraniu opcji [ Wszystkie punkty ]. Służy do szybkiego wyboru punktu ostrości. Liczba punktów ostrości dostępnych w trybach [ Szczegółowy AF ] , [ Szerokoobszarowy AF ( L ) ] , [ Szerokoobszarowy AF ( L - ludzie ) ] i [ Szerokoobszarowy AF ( L - zwierzęta ) ] nie zmienia się .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film