Wybierz tryby pola AF, które można wybierać za pomocą menu i lub własnych elementów sterujących.

  • Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij 2 , aby wybrać ( M ) lub odznaczyć ( U ). Tryby oznaczone symbolem ( M ) można wybierać za pomocą pomocniczego pokrętła sterowania.

  • Aby zakończyć operację, naciśnij J .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film