Wybierz, czy wskaźnik ekspozycji ma być wyświetlany z ujemnymi wartościami po lewej stronie i dodatnimi wartościami po prawej stronie, czy z dodatnimi wartościami po lewej i ujemnymi wartościami po prawej stronie.

Opcja

Opis

V

Wskaźnik jest wyświetlany z wartościami dodatnimi po lewej stronie i wartościami ujemnymi po prawej stronie.

W

Wskaźnik jest wyświetlany z wartościami ujemnymi po lewej stronie i wartościami dodatnimi po prawej stronie.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film