Wybierz opcję [ Włącz ], aby odwrócić kierunek obrotu pierścieni ostrości lub pierścieni kontrolnych na obiektywach z mocowaniem Z podczas ręcznego ustawiania ostrości.

  • Ta opcja nie obsługuje:

    • niektóre obiektywy z mocowaniem Z, które można ustawić tylko ręcznie, lub

    • Obiektywy z mocowaniem F podłączone za pomocą adaptera do mocowania FTZ.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film