Wybierz rolę przypisaną do przycisku J w trybie zdjęć i podczas odtwarzania.

Tryb strzelania

Niezależnie od wybranej opcji, gdy wybrany jest tryb pola AF [ Automatyczny wybór pola AF ], [ Automatyczny wybór pola AF (ludzie) ] lub [ Automatyczny wybór pola AF (zwierzęta) ], przycisk działa tylko w celu śledzenie AF ( AF ze śledzeniem obiektu ).

Rola

Opis

K

[ Wybierz centralny punkt ostrości ]

Naciśnięcie J wybiera centralny punkt ostrości.

p

[ Zoom wł./wył. ]

Naciśnij J , aby powiększyć obraz na obszarze wokół bieżącego punktu ostrości. Naciśnij ponownie J , aby powrócić do poprzedniego ekranu. Aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij [ Zoom wł./wył .] i naciśnij 2 .

[ Brak ]

Naciśnięcie J podczas fotografowania nie daje żadnego efektu.

Tryb odtwarzania

Niezależnie od wybranej opcji, naciśnięcie J podczas wyświetlania filmu na pełnym ekranie rozpoczyna odtwarzanie filmu.

Rola

Opis

n

[ Miniatura wł./wył. ]

Naciskaj J , aby przełączać się między widokiem pełnoekranowym a 4-, 9- lub 72-klatkowym widokiem miniatur.

o

[ Zobacz histogramy ]

Histogram jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku J Wyświetlanie histogramu jest dostępne zarówno w widoku pełnoekranowym, jak i miniatur.

p

[ Zoom wł./wył. ]

Naciśnij J , aby powiększyć obraz na obszarze wokół aktywnego punktu ostrości. Naciśnij J ponownie, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

  • Aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij [ Zoom wł./wył .] i naciśnij 2 .

  • Zoom jest dostępny zarówno podczas odtwarzania pełnoekranowego, jak i miniatur.

u

[ Wybierz gniazdo i folder ]

Naciśnij J , aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz gniazdo i folder ], w którym możesz wybrać gniazdo i folder do odtwarzania.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film