Wybierz rolę przypisaną do przycisku J w trybie filmowania. Niezależnie od wybranej opcji, przycisku J można używać do śledzenia ostrości ( AF ze śledzeniem obiektu ), gdy opcja [ Automat. wybór pola AF ], [ Automat. wybór pola AF (ludzie) ] lub [ Automat. wybrany jako tryb pola AF.

Rola

Opis

K

[ Wybierz centralny punkt ostrości ]

Naciśnięcie J wybiera centralny punkt ostrości.

p

[ Zoom wł./wył. ]

Naciśnij J , aby powiększyć obraz na obszarze wokół aktywnego punktu ostrości. Naciśnij ponownie J , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij [ Zoom wł./wył .] i naciśnij 2 . Należy jednak pamiętać, że podczas nagrywania filmów współczynnik zoomu jest ustalony na poziomie [ 1:1 (100%) ].

1

[ Nagrywaj filmy ]

Naciśnij J , aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij ponownie J , aby zakończyć nagrywanie filmu.

[ Brak ]

Naciśnięcie J podczas fotografowania nie daje żadnego efektu.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film