Wybranie opcji [ Tak ] umożliwia dokonywanie regulacji, które są zwykle dokonywane przez przytrzymanie przycisku i obracanie pokrętłem sterowania, poprzez obracanie pokrętłem sterowania po zwolnieniu przycisku. Kończy się to po ponownym naciśnięciu przycisku, naciśnięciu spustu migawki do połowy lub po upływie czasu czuwania.

  • [ Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła ] dotyczy przycisków E i S

  • [ Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła ] dotyczy również elementów sterujących, do których przypisano określone role za pomocą ustawień osobistych f2 lub g2 [ Osobiste elementy sterujące ] i f9 lub g7 [ Przypisz przyciski MB-N11 ]. Role, o których mowa, zostały wskazane w poniższej tabeli.

Rola

Można przypisać za pomocą ustawienia niestandardowego

f2

f9

g2

g7

J

[ Wybierz obszar zdjęcia ]

4

4

4

8

[ Jakość/rozmiar obrazu ]

4

m

[ Balans bieli ]

4

4

h

[ Ustaw ustawienia obrazu ]

4

4

y

[ Aktywne D-Lighting ]

4

4

w

[ Pomiar ]

4

4

4

I/Y

[ Tryb lampy błyskowej/kompensacja ]

4

4

z

[ Tryb ostrości/Tryb pola AF ]

4

4

4

t

[ Autobraketing ]

4

$

[ Wielokrotna ekspozycja ]

4

2

[ HDR (wysoki zakres dynamiczny) ]

4

z

[ Tryb opóźnienia ekspozycji ]

4

4

$

[ Blokada migawki i przysłony ]

4

4

W

[ Maksymalna ostrość ]

4

4

w

[ Wybierz numer obiektywu bez procesora ]

4

H

[ Czułość mikrofonu ]

4

E

[ Kompensacja ekspozycji ]

4

4

9

[ Czułość ISO ]

4

4

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film