Wybierz role pełnione przez elementy sterujące na opcjonalnych akumulatorach MB-N11 w trybie filmowania.

  • Kontrolki, do których można przypisać role, są wymienione poniżej. Wyróżnij żądaną kontrolkę i naciśnij J .

Kontrola

[ Przycisk Fn ]

[ Przycisk AF-ON ]

  • Poniżej wymieniono role, które można przypisać do tych kontrolek. Aby uzyskać informacje na temat wymienionych ról, zobacz sekcję dotyczącą ustawienia osobistego g2 [ Własne elementy sterujące ].

Opcja

Fn

AF-ON

b

[ Wyświetlanie informacji podglądu na żywo wyłączone ]

4

4

1

[ Nagrywaj filmy ]

4

4

E

[ Kompensacja ekspozycji ]

4

9

[ Czułość ISO ]

4

e

[ Tak samo jak przycisk AF-ON aparatu ]

4

K

[ Wybierz centralny punkt ostrości ]

4

A

[ AF-ON ]

4

F

[ Tylko blokada AF ]

4

E

[ Blokada AE (przytrzymaj) ]

4

C

[ tylko blokada AE ]

4

B

[ Blokada AE/AF ]

4

p

[ Zoom wł./wył. ]

4

[ Brak ]

4

4

Taki sam jak przycisk AF-ON w aparacie

Element sterujący pełni tę samą funkcję, co przycisk AF-ON w aparacie.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film