Wybierz, czy wbudowana dioda wspomagająca AF będzie się świecić, aby pomóc w ustawianiu ostrości w trybie fotograficznym przy słabym oświetleniu.

Opcja

Opis

[ ]

W trybie zdjęć oświetlacz będzie świecić zgodnie z wymaganiami, gdy AF-S jest wybrany jako tryb ustawiania ostrości.

[ Wył ]

Oświetlacz nie świeci, aby wspomóc operację ustawiania ostrości. Aparat może nie być w stanie ustawić ostrości przy słabym oświetleniu.

Oświetlacz wspomagający AF
  • Dioda wspomagająca AF ma zasięg około 1–3 m (3 stopy 4 cale – 9 stóp 10 cali).

  • Podczas korzystania z iluminatora należy zdjąć osłony obiektywu.

  • Nie zasłaniaj diody wspomagającej AF, gdy jest włączona.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film