Wybierz opcję [ Włącz ], aby uzyskać dokładniejsze ustawianie ostrości w warunkach słabego oświetlenia, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF-S .

  • W trybie zdjęć ta opcja działa tylko w trybach P , S , A i M .

  • AF przy słabym oświetleniu jest wyłączony podczas fotografowania z interwalometrem i nagrywania filmów poklatkowych.

  • Aparat może potrzebować więcej czasu na ustawienie ostrości, gdy wybrana jest opcja [ .].

  • Gdy włączony jest AF przy słabym oświetleniu, na wyświetlaczu pojawi się „Słabe oświetlenie”. Częstotliwość odświeżania wyświetlacza może spaść.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film