Rozszerz zakres czasów otwarcia migawki dostępnych w trybie M ; najdłuższy czas otwarcia migawki dostępny po wybraniu opcji [ .] wynosi 900 s (15 minut). Wydłużone czasy otwarcia migawki można stosować do zdjęć nocnego nieba i innych długich czasów ekspozycji.

  • Aby korzystać z dłuższych czasów otwarcia migawki, wybierz opcję [ Włącz ] i wybierz czas otwarcia migawki 60 s lub dłuższy.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film