Wybierz, czy do ustawiania ostrości można używać spustu migawki. Jeśli wybrano [ Tylko AF-ON ], aparat nie ustawi ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Ostrość można regulować tylko za pomocą przycisku AF-ON lub innych elementów sterujących, do których przypisano AF-ON za pomocą ustawienia osobistego f2 [ Sterowanie osobiste ].

Wydanie poza zasięgiem

Aby wybrać, czy migawka może być wyzwolona nawet w warunkach, w których normalnie byłaby wyłączona, wybierz ustawienie osobiste a6 [ Aktywacja AF ], wyróżnij [ Tylko AF-ON ] i naciśnij 2 . Wybranie opcji [ Włącz ] umożliwia zwolnienie migawki w dowolnym momencie.

Opcja

Opis

[ Włącz ]

Włączony spust migawki.

[ Wyłącz ]

Spust migawki wyłączony.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: Film