Отделете няколко минути, за да се запознаете с имената и функциите на контролите и дисплеите на фотоапарата. Може да е от полза за вас да си отбележите този раздел, за да може да се връщате към него, докато четете ръководството.