Правете справка с този раздел за имената и местоположенията на контролите и дисплеите на фотоапарата.

Тяло на фотоапарата

1 Диск за избор на режим
2 Ухо за лентата за носене на фотоапарата
3 Бутон за освобождаване на диска за избор на режим
4 Стерео микрофон
5 Бутон за запис на филм
6 Превключвател на захранването
7 Спусък
8

Бутон E

9

Бутон S

10 Маркировка за фокалната равнина (E)
11 Главен диск за управление
12 Високоговорител
13 Контролен панел
14 Гнездо за аксесоари (за светкавица, предлагана като опция)

1 Сензор за изображения
2 Бутон за режим на дисплея
3

Лъч за подпомагане на АФ

Лампа за намаляване на ефекта „червени очи“

Лампа на самоснимачката

4 Капаче на порта за аксесоари и USB и HDMI конектори
5 Капаче на конекторите за слушалки и микрофон
6 Маркировка за монтиране на обектива
7 Конектор за слушалки
8 Лампа CHARGE (зареждане)
9 USB конектор
10 HDMI конектор
11 Порт за аксесоари
12 Конектор за външен микрофон
13 Капачка на тялото на фотоапарата

Не докосвайте сензора за изображения

При никакви обстоятелства не упражнявайте натиск върху сензора за изображения, не го ръчкайте с почистващи инструменти и не го излагайте на силни въздушни потоци от гумена круша. Подобни действия могат да надраскат или да повредят по друг начин сензора. За информация относно почистването на сензора за изображения, вижте „Почистване на сензора за изображения“ (0 Почистване на сензора за изображения).

Сензор за изображения

1 Сензор за око
2 Визьор
3 Окуляр на визьора
4

Бутон K

5

Бутон O

6 Дисплей
7 Регулатор за настройване на диоптъра
8 Бутон DISP
9 Селектор за снимки/филми
10 Бутон AF-ON
11 Спомагателен селектор
12

Бутон i

13 Капак на слота за картата с памет
14 Индикатор за достъп до картата с памет
15 Бутон J
16 Мултиселектор
17 Бутон G
18

Бутон c (E)

19

Бутон W (Q)

20

Бутон X

Дисплеят

Ъгълът на дисплея може да се регулира, както е показано на фигурата.

1 Диск за подкоманди
2 Бутон Fn1
3 Бутон Fn2
4 Ключалка на капака на гнездото за батерията
5 Капак на гнездото за батерията
6 Байонет за монтиране на обектива
7 Бутон за освобождаване на обектива
8 Контактни пластини за обективи с процесор
9 Гнездо за статив
10 Капак на конектора за захранването

Сериен номер на продукта

Серийният номер на този продукт може да се намери, като се отвори дисплеят.

Контролният панел

Контролният панел свети, когато фотоапаратът е включен. При настройките по подразбиране се показват следните индикатори; за пълен списък на индикаторите, които се появяват в контролния панел, вижте „Контролният панел“ (0 Контролният панел).

1 Скорост на затвора
2 Диафрагма
3 Индикатор за батерията
4 „k“ (появява се, когато оставащата памет е за над 1000 експозиции)
5 Брой на оставащите експозиции за запис
6 Режим на снимане
7 ISO чувствителност

Дисплеят и визьорът

При настройките по подразбиране на дисплея и визьора се появяват следните индикатори в режим на снимки; за пълен списък с индикатори вижте „Дисплеят на фотоапарата и контролният панел“ (0 Дисплеят на фотоапарата и контролния панел).

Дисплей

Визьор

1 Режим на снимане
2 Точка за фокусиране
3 Режим на снимане
4 Режим на фокусиране
5 Режим за избор АФ зона
6 Активен D-Lighting
7 Picture Control
8 Баланс на бялото
9 Зона на изображ. във визьора
10 Размер на изображението
11 Качество на изображението
12 Икона i
13

Индикатор на експозицията

Показване на компенсацията на експозицията

14 „k“ (появява се, когато оставащата памет е за над 1000 експозиции)
15 Брой на оставащите експозиции за запис
16 ISO чувствителност
17

Индикатор за ISO чувствителност

Индикатор за автоматична ISO чувствителност

18 Диафрагма
19 Скорост на затвора
20 Измерване
21 Индикатор за батерията
22 Тип на затвора
23 Индикатор за намаляване на вибрациите
24 Снимане с докосване
25 Индикатор „часовникът не е сверен“

В режим на филм се появяват следните елементи.

Дисплей

Визьор

1

Индикатор за запис

Записването е деактивирано

2 Оставащо време
3 Разм.кад. и кадр.чест./к-во избж.
4 Име на файл
5 Режим на снимане (неподвижно изображение)
6 Проследяване на обекта
7 Ниво на звука
8 Чувствителност на микрофона
9 Честотен обхват
10 Конзоли на АФ зона