Използвайте бутоните X и W (Q), за да сменяте между възпроизвеждане на цял екран и възпроизвеждане в миниатюри.

Възпроизвеждане на снимки на цял екран

X 

 W (Q)

Възпроизвеждане в миниатюри

X 

 W (Q)

X 

 W (Q)

Възпроизвеждане на снимки на цял екран

Натиснете бутона K, за да видите последно направената снимка на цял екран на дисплея. Допълнителни снимки могат да се покажат с натискане на 4 или 2; за да видите допълнителна информация за текущата снимка, натиснете 1 или 3 или натиснете бутона DISP (0 Информация за снимката).

Възпроизвеждане в миниатюри

За да видите няколко изображения, натиснете бутона W (Q), когато дадена снимка е показана на цял екран. Броят на показаните изображения се увеличава от 4 на 9 или на 72 при всяко натискане на бутона W (Q) и се намалява при всяко натискане на бутона X. Използвайте мултиселектора, за да маркирате изображения.

Контроли чрез докосване

Контролите чрез докосване могат да се използват, когато снимките се показват на дисплея (0 Възпроизвеждане).

Вертикално завъртане

За да покажете снимките във „вертикална“ (портретна ориентация), изберете Вкл. за Вертикално завъртане в менюто за възпроизвеждане.

Преглед на изображението

Когато Вкл. е избрано за Преглед на изображението в менюто за възпроизвеждане, снимките се показват автоматично след снимане (тъй като фотоапаратът вече е в правилната ориентация, снимките не се завъртат автоматично при преглед на изображението). Ако е избрано Включено (само дисплея), снимките няма да се показват във визьора. При режими на непрекъснато снимане показването започва след края на снимането, като се показва първата снимка в текущата серия.