Следвайте стъпките по-долу, за да направите снимки в режим b (автоматичен), автоматичен режим тип „насочи и снимай“, при който повечето настройки се управляват от фотоапарата в зависимост от условията на снимане.

Обективи с изтеглящи се цилиндри

Обективите с изтеглящи се цилиндри трябва да се удължат преди употреба. Завъртете пръстена за увеличението на обектива, както е показано, докато обективът щракне в изтеглената позиция.

 1. Включете фотоапарата.

  Дисплеят и контролният панел ще светнат.

 2. Изберете режим на снимки.

  Завъртете селектора за снимки/филм в положение C.

 3. Изберете режим b.

  Като натискате бутона за освобождаване на диска за избор на режим в горната част на фотоапарата, завъртете диска за избор на режим на b.

  Диск за избор на режим

  Бутон за освобождаване на диска за избор на режим

 4. Подгответе фотоапарата.

  Дръжте ръкохватката с дясната си ръка, а с лявата - тялото на фотоапарата или обектива. Поставете лакти плътно отстрани на гърдите си.

  Кадриране на снимки във визьора

  Пейзажна (широка) ориентация

  Портретна (висока) ориентация

  Кадриране на снимки в дисплея

  Пейзажна (широка) ориентация

  Портретна (висока) ориентация

 5. Кадрирайте снимката.

  Кадрирайте снимката и използвайте спомагателния селектор или мултиселектора, за да позиционирате точката за фокусиране върху обекта.

  Точка за фокусиране

 6. Фокусирайте.

  За да фокусирате, натиснете спусъка наполовина или натиснете бутона AF-ON (лъчът за подпомагане на АФ може да светне, ако обектът е слабо осветен). Ако AF-S е избрано за режим на фокусиране, точката за фокусиране ще се покаже в зелено, ако фотоапаратът може да фокусира; ако фотоапаратът не може да фокусира, точката за фокусиране ще мига в червено.

  Лъч за подпомагане на АФ

  Не възпрепятствайте лъча за подпомагане на АФ, докато той свети.

 7. Снимайте.

  Плавно натиснете спусъка докрай, за да направите снимката (можете да направите снимката и като докоснете дисплея: докоснете предмета, за да фокусирате, и вдигнете пръста си, за да освободите затвора). Индикаторът за достъп до картата с памет ще свети, докато снимките се записват на картата с памет. Не изваждайте картата с памет, не разкачвайте и не изключвайте източника на захранване, докато индикаторът не угасне и записът не приключи.

  Индикатор за достъп до картата с памет

Таймер за готовност

Ако не бъдат извършени операции в продължение на около 30 секунди, дисплеят ще се затъмни за няколко секунди преди дисплеят, визьорът и контролният панел да се изключат, за да намалят изразходването на батерията. Натиснете спусъка наполовина, за да включите отново дисплея. Времето преди таймерът за готовност да се изключи автоматично може да бъде избрано от Потребителска настройка c3 (Закъсн. на изкл. на захранв. > Таймер за готовност).