Режимът b (автоматичен) може да се използва и за обикновен запис на филм тип „насочи и снимай“.

 1. Включете фотоапарата.

  Дисплеят и контролният панел ще светнат.

 2. Изберете режим на филм.

  Завъртете селектора за снимки/филм на 1. Обърнете внимание, че светкавиците, предлагани като опция, не може да се използват, когато фотоапаратът е в режим на филм.

 3. Изберете режим b.

  Като натискате бутона за освобождаване на диска за избор на режим в горната част на фотоапарата, завъртете диска за избор на режим на b.

  Диск за избор на режим

  Бутон за освобождаване на диска за избор на режим

 4. Стартирайте записа.

  Натиснете бутона за запис на филм, за да започне записът. По време на записа фотоапаратът ще покаже индикатор за записа и оставащото време. Фотоапаратът може да бъде фокусиран отново по всяко време чрез натискане на бутон AF-ON или като докоснете обекта на дисплея. Звукът се записва чрез вградения микрофон; не покривайте микрофона по време на записа.

  Бутон за запис на филм

  Индикатор за запис

  Оставащо време

 5. Край на записването.

  Натиснете отново бутона за запис на филм, за да спрете записа. Индикаторът за достъп до картата с памет ще свети, докато фотоапаратът не приключи със записването на филма на картата с памет. Не изваждайте картата с памет, не разкачвайте и не изключвайте източника на захранване, докато индикаторът не угасне и записът не приключи.

  Индикатор за достъп до картата с памет

Икона 0

Иконата 0 показва, че не може да се записват филми.

В режим на филм могат да бъдат направени снимки без да прекъсвате записа, като натиснете спусъка докрай. Когато се заснеме снимка, на дисплея ще започне да мига иконка C.

Правене на снимки в режим на филм

Обърнете внимание, че може да се снима дори когато обектът не е на фокус. Снимките се записват във формат finem-quality JPEG в размерите, текущо избрани за размер на кадъра на филма. В режими на непрекъснато освобождаване честотата на превъртане на кадъра, когато записването бъде поставено на пауза, варира между опциите, избрани за Размер кадър/кадрова честота, но само една снимка ще бъде направена всеки път, когато спусъкът е натиснат по време на записването. За всеки филм могат да бъдат заснемани до 50 снимки.

По време на снимане

Трептене, ивици или изкривявания може да се видят в дисплея и в снимки и филми, заснети под флуоресцентно осветление, живачни изпарения или натриеви лампи, или при обекти, които са в движение, особено ако фотоапаратът е завъртян хоризонтално или някакъв предмет се движи хоризонтално с висока скорост през кадъра. Може да се появят назъбени краища, цветни кантове, ефект „моаре“, както и ярки петна. Възможно е да се появят ярки области или ивици в някои зони на кадъра с мигащи знаци и други непостоянни източници на светлина, или ако обектът е за кратко осветен от светлинен ефект или други ярки моментни източници на светлина, е възможна появата на шум (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) и могат да се появят непредвидени цветове, ако увеличите изгледа през обектива. Може да възникне трептене, когато се използва диафрагма с електрическо задвижване по време на заснемане на филм.

Избягвайте да насочвате фотоапарата към слънцето или към други силни източници на светлина. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до повреда във вътрешните електрически схеми на фотоапарата.

Записване на филми

Записването ще приключи автоматично, когато се достигне максималната продължителност или когато картата с памет се запълни, или ако обективът е махнат, избран е друг режим, или ако селекторът за снимки/филми е завъртян на C. Имайте предвид, че вграденият микрофон може да запише шум от фотоапарата или обектива по време на автоматично фокусиране, намаляване на вибрациите или промени в диафрагмата.