Следващата таблица показва приблизителния брой снимки, които могат да се съхраняват на карта 64 GB Sony серия G QD-G64E XQD с различно качество на изображението и настройки за размера, когато FX (36 × 24) е избрано за Избор зона изобрж. във визьор (към юли 2018 г.).

Z 7:

Качество на изображението Размер на изображението Файлов размер 1 Брой на изображенията 1 Капацитет на буфера 2
NEF (RAW) Компресиране без загуби 12-битови Голямо 44,7 MB 748 23
Средно 31,5 MB 1000 19
Малко 24,5 MB 1400 19
14-битови Голямо 55,8 MB 654 19
Компресиран 12-битови 40,7 MB 1000 23
14-битови 49,4 MB 845 19
Некомпресиран 12-битови 74,1 MB 748 23
14-битови 85,1 MB 654 18
TIFF (RGB) Голямо 134,6 MB 412 21
Средно 76,5 MB 723 22
Малко 34,8 MB 1500 25
JPEG 3 Fine Голямо 17,2 MB 1900 25
Средно 11,7 MB 3200 25
Малко 6,8 MB 6500 25
Normal Голямо 11,8 MB 3700 25
Средно 7,0 MB 6400 25
Малко 3,5 MB 12 700 25
Basic Голямо 3,8 MB 7500 25
Средно 2,6 MB 12 300 25
Малко 1,6 MB 24 100 25

Всички стойности са приблизителни. Размерът на файла и заедно с него капацитетът на буфера и броят на изображенията, които могат да бъдат записани, варира в зависимост от записаната сцена.

Максималният брой експозиции, които могат да се запазят в буфера на паметта при ISO 100. Може да спадне при някои ситуации, например при качество на изображението, маркирано със звезда („m“) или включен автоматичен контрол на изкривяването.

Цифрите предполагат приоритет на размера (JPEG компресиране). Избирането на опция за качество на изображението, маркирана със звезда („m“; оптимално качество) увеличава размера на JPEG изображенията; броят снимки, а капацитетът на буфера намаляват, съобразно това.

Z 6:

Качество на изображението Размер на изображението Файлов размер 1 Брой на изображенията 1 Капацитет на буфера 2
NEF (RAW) Компресиране без загуби 12-битови Голямо 22,5 MB 1300 35
Средно 16,1 MB 1900 26
Малко 12,7 MB 2500 26
14-битови Голямо 28,2 MB 1100 43
Компресиран 12-битови 20,4 MB 1800 37
14-битови 24,8 MB 1500 43
Некомпресиран 12-битови 38,5 MB 1300 33
14-битови 44,1 MB 1100 34
TIFF (RGB) Голямо 69,3 MB 759 27
Средно 39,5 MB 1300 31
Малко 18,4 MB 2800 35
JPEG 3 Fine Голямо 9,4 MB 3400 44
Средно 6,6 MB 5600 50
Малко 4,0 MB 10 400 51
Normal Голямо 6,4 MB 6700 44
Средно 3,9 MB 10 900 50
Малко 2,1 MB 19 900 51
Basic Голямо 2,3 MB 13 000 46
Средно 1,7 MB 20 800 50
Малко 1,2 MB 35 200 50

Всички стойности са приблизителни. Размерът на файла и заедно с него капацитетът на буфера и броят на изображенията, които могат да бъдат записани, варира в зависимост от записаната сцена.

Максималният брой експозиции, които могат да се запазят в буфера на паметта при ISO 100. Може да спадне при някои ситуации, например при качество на изображението, маркирано със звезда („m“) или включен автоматичен контрол на изкривяването.

Цифрите предполагат приоритет на размера (JPEG компресиране). Избирането на опция за качество на изображението, маркирана със звезда („m“; оптимално качество) увеличава размера на JPEG изображенията; броят снимки, а капацитетът на буфера намаляват, съобразно това.