Радио AWL се предлага със светкавици SB-5000. Прикрепете безжично дистанционно управление WR-R10 към фотоапарата и установете безжична връзка между светкавиците и WR-R10.

Установяване на безжична връзка

Преди да използвате радио AWL, установете безжична връзка между WR-R10 и отдалечените светкавици.

 1. C: Свържете WR-R10.

  За повече информация, вижте документацията, предоставена с WR-R10.

 2. C: Изберете Радио AWL.

  Изберете Радио AWL за Управл. на светкавицата > Опции безж. светкавица в менюто за правене на снимки.

  Безжично дистанционно управление WR-R10

  Уверете се, че сте актуализирали фърмуера на WR-R10 до версия 3.0 или по-нова; за информация относно актуализациите на фърмуера, посетете уебсайта на Nikon за вашия район.

 3. C: Изберете канал.

  Настройте селектора за канали на WR-R10 на желания канал.

 4. C: Изберете режим на връзка.

  Изберете Опции безж. дист. упр. (WR) > Режим на връзка в менюто с настройки и изберете от следните опции:

  • Сдвояване: Фотоапаратът се свързва само с устройства, с които е бил сдвояван по-рано, като предотвратява смущенията в сигнала от други устройства в близост. Като се има предвид, че всяко устройство трябва да се сдвоява отделно, се препоръчва ПИН при свързване към голям брой устройства.
  • ПИН: Комуникацията е споделена между всички устройства с един и същ четирицифрен ПИН, което прави този избор добър за снимане с голям брой отдалечени устройства. Ако няколко фотоапарата споделят един и същ ПИН, светкавиците ще бъдат контролирани единствено от фотоапарата, който се свърже първи, като така се предотвратява свързването на всички останали фотоапарати (светодиодите на устройствата WR-R10, свързани към съответните фотоапарати, ще мигат).
 5. f: Установяване на безжична връзка.

  Настройте отдалечените светкавици на радио AWL режим на работа за отдалечена светкавица и настройте устройствата на канала, който сте избрали в стъпка 3, след това сдвоете светкавицата с WR-R10 според опцията, избрана в стъпка 4:

  • Сдвояване: Започнете сдвояване на отдалеченото устройство и натиснете бутона за сдвояване на WR-R10. Сдвояването е приключило, когато лампите за връзка LINK на WR-R10 и на светкавицата светнат в оранжево и зелено; веднъж след като връзката е установена, лампата LINK на отдалечената светкавица ще светне в зелено.
  • ПИН: Използвайте контролите на отдалечената светкавица, за да въведете ПИН, който сте избрали в Стъпка 4. Лампата LINK на отдалеченото устройство ще светне в зелено, след като бъде установена връзка.
 6. f: Уверете се, че светлините за готовност на светкавицата светят за всички светкавици.

  При радио AWL индикаторът за готовност на светкавицата ще свети в дисплея на фотоапарата, когато всички светкавици са готови.

Показване на отдалечени светкавици

За да видите светкавиците, текущо управлявани чрез радио AWL, изберете Управл. на светкавицата > Инф. радио отдал. светк. в менюто за правене на снимки. Идентификаторът (име на отдалечената светкавица) за всяка светкавица може да бъде променен чрез използване на контролите на светкавицата.

  Свързана светкавица

Група   Индикатор за готовност на светкавицата

Повторно свързване

Ако каналът, режимът на връзката и други настройки остават същите, WR-R10 автоматично ще се свързва със сдвоявани вече светкавици, когато изберете режим на работа за отдалечена светкавица и стъпки 3–5 могат да бъдат пропуснати. Лампата за връзка на светкавицата LINK светва в зелено, когато е установена връзка.

Регулиране на настройките на светкавицата

След като изберете Радио AWL за Управл. на светкавицата > Опции безж. светкавица в менюто за правене на снимки, изберете Групова светкавица, Бързо безжично управл. или Повтаряне oтдал. светк. за Дистанц. управление светк. и регулирайте настройките, както е описано по-долу.

Групова светкавица

Изберете тази опция, за да регулирате настройките поотделно за всяка от групите.

 1. C: Изберете Групова светкавица.

  Изберете Групова светкавица за Управл. на светкавицата > Дистанц. управление светк. в менюто за правене на снимки.

 2. C: Изберете Опции групова светкавица.

  Маркирайте Опции групова светкавица в дисплея за управление на светкавицата и натиснете 2.

 3. C: Изберете режима на управление на светкавицата.

  Изберете режима на управление на светкавицата и нивото на светкавицата за главната и светкавиците във всяка група:

  • TTL: i-TTL управление на светкавицата.
  • qA: Автоматична диафрагма (налична само със съвместими светкавици).
  • M: Изберете нивото на светкавицата ръчно.
  • – – (изкл.): Устройствата не сработват и нивото на светкавицата не може да се регулира.
 4. f: Групирайте отдалечените светкавици.

  Изберете група (A–F) за всяка от отдалечените светкавици. Главната светкавица може да управлява до 18 светкавици в различни комбинации.

 5. C/f: Композирайте снимката.

  Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте документацията, предоставена със светкавицата за повече информация. След като подредите устройствата, натиснете бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 Промяна в настройките на светкавицата) и изберете c Тестова светкавица, за да изпробвате устройствата и да се уверите, че те функционират нормално.

 6. C: Направете снимката.

Бързо безжично управл.

Изберете тази опция, за да управлявате общата компенсация на светкавицата и относителния баланс между групи A и B, докато настройвате мощността за група C ръчно.

 1. C: Изберете Бързо безжично управл.

  Изберете Бързо безжично управл. за Управл. на светкавицата > Дистанц. управление светк. в менюто за правене на снимки.

 2. C: Изберете Опции бързо безж. упр.

  Маркирайте Опции бързо безж. упр. в дисплея за управление на светкавицата и натиснете 2.

 3. C: Регулирайте настройките на светкавицата.

  Изберете баланса между групи A и B.

  Регулирайте компенсацията на светкавицата за групи A и B.

  Изберете режима на управление на светкавицата и нивото на светкавиците в група С:

  • M: Изберете нивото на светкавицата ръчно.
  • – –: Светкавиците в група С не се включват.
 4. f: Групирайте отдалечените светкавици.

  Избиране на група (A, B или C). Главната светкавица може да управлява до 18 светкавици в различни комбинации.

 5. C/f: Композирайте снимката.

  Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте документацията, предоставена със светкавицата за повече информация. След като подредите устройствата, натиснете бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 Промяна в настройките на светкавицата) и изберете c Тестова светкавица, за да изпробвате устройствата и да се уверите, че те функционират нормално.

 6. C: Направете снимката.

Повтаряне oтдал. светк.

Когато тази опция е избрана, светкавицата сработва няколко пъти, докато затворът е отворен, което произвежда ефект на многократна експозиция.

 1. C: Изберете Повтаряне oтдал. светк.

  Изберете Повтаряне oтдал. светк. за Управл. на светкавицата > Дистанц. управление светк. в менюто за правене на снимки.

 2. C: Изберете Опции повт. отдал. светк.

  Маркирайте Опции повт. отдал. светк. в дисплея за управление на светкавицата и натиснете 2.

 3. C: Регулирайте настройките на светкавицата.

  Изберете нивото на светкавицата (Мощност), максималния брой пъти, в които светкавицата се задейства (Брой пъти) и броя пъти, в които светкавицата сработва за секунда (Честота).

  Активиране или деактивиране на избраните групи. Изберете ON (BКЛ.), за да активирате избраната група, – –, за да деактивирате избраната група.

 4. f: Групирайте отдалечените светкавици.

  Изберете група (A–F) за всяка от отдалечените светкавици. Главната светкавица може да управлява до 18 светкавици в различни комбинации.

 5. C/f: Композирайте снимката.

  Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте документацията, предоставена със светкавицата за повече информация. След като подредите устройствата, натиснете бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 Промяна в настройките на светкавицата) и изберете c Тестова светкавица, за да изпробвате устройствата и да се уверите, че те функционират нормално.

 6. C: Направете снимката.

Добавяне на светкавица, монтирана в гнездото за аксесоари

Радио управляваните светкавици могат да се комбинират с всяка от следните светкавици, монтирани в гнездото за аксесоари на фотоапарата:

 • SB-5000: Преди да свържете светкавицата, настройте я на режим на радио управлявана главна светкавица (ще се появи икона d в горния ляв ъгъл на екрана) и изберете управление на светкавицата за групова или отдалечена повтаряща се светкавица. След като устройството е свързано веднъж, настройките могат да се регулират чрез използване на контролите на светкавицата или опциите, изброени в менютата на фотоапарата в Опции групова светкавица > Глав. светк. или при „M“ в дисплея Опции повт. отдал. светк.
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Конфигурирайте светкавицата за самостоятелна употреба и използвайте контролите на светкавицата, за да регулирате настройките й.
 • SB-500, SB-400, SB-300: Монтирайте устройството върху фотоапарата и регулирайте настройките чрез използване на опцията на фотоапарата Опции групова светкавица > Глав. светк.