Опционалният High-Definition Multimedia Interface (HDMI) кабел (0 Други аксесоари) или HDMI кабел тип C (продава се отделно от трети производители) може да се използва за свързване на фотоапарата към видео устройства с висока разделителна способност. Винаги изключвайте фотоапарата, преди да свързвате или разкачате HDMI кабел.

Свързване с фотоапарат

Свързване с устройство с висока разделителна способност (изберете кабел с конектор за HDMI устройство)

HDMI дисплеи

След като свържете фотоапарата към HDMI телевизионен или друг дисплей, настройте устройството на HDMI канал, след което включете фотоапарата и натиснете бутона K. По време на възпроизвеждане изображенията ще се покажат на телевизионния екран. Силата на звука може да се регулира чрез използване на контролите на телевизора; контролите на фотоапарата не може да се използват.

HDMI рекордери

Фотоапаратът може да записва видео директно към свързаните HDMI рекордери. Някои записващи устройства дори могат да започнат и да спрат записа в отговор на контролите на фотоапарата. Използвайте опцията HDMI в менюто за настройки, за да промените настройките за HDMI изходен сигнал.

 • Изходна разделит. способност: Изберете формата за извеждане на изображения към HDMI устройството. Ако е избрана Автоматична, фотоапаратът автоматично ще избира подходящия формат.
 • Усъвършенстван: Регулирайте настройките по-долу.

  • Изходен обхват: В повечето ситуации се препоръчва Автоматично. Ако фотоапаратът не може да определи правилния изходен обхват за RGB видео сигнала за HDMI устройството, можете да изберете Ограничен обхват за устройства с входен обхват на RGB сигнала от 16 до 235 или Пълен обхват за устройства с входен обхват на RGB сигнала от 0 до 255. Изберете Ограничен обхват, ако забележите загуба на детайлност в сенките, и Пълен обхват, ако сенките са „измити“ или твърде ярки.
  • Външ. устройство за запис.: Активирането на външно устройство за запис позволява контролите на фотоапарата да се използват за стартиране и спиране на записването, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI към записващо устройство на друг производител, което поддържа протокола Atomos Open (записващи дисплеи от сериите Atomos SHOGUN, NINJA или SUMO). На дисплея на фотоапарата ще се появи икона: A се показва в live view (преглед в реално време) за филми, а B се показва по време на запис на филм. По време на записа проверете записващото устройство и дисплея му, за да сте сигурни, че видео клипът е запазен на устройството (обърнете внимание, че прехвърлянето на видео клипа към устройството може да бъде нарушено, докато е активирано външно устройство за запис). Дисплеят на фотоапарата ще се изключи автоматично, когато таймерът за готовност изтече, като така приключи извеждането към HDMI; когато записвате филми на външни устройства, изберете Таймер за готовност за Потребителска настройка c3 (Закъсн. на изкл. на захранв.) и изберете Без ограничение или време, което е по-дълго от очакваното време за запис. Вижте ръководството, предоставено със записващото устройство, за повече информация относно свойствата и работата на устройството.
  • Обем на изходните данни: Изберете от 8 бита и 10 бита.
  • Настройки за N-Log: Изберете Вкл. (невъзможно зап. на карта), за да запазите детайлите в силно осветените елементи и сенките и да избегнете прекалено наситените цветове при записа на филми. Изберете тази опция (налична само когато 10 бита е избрано за Обем на изходните данни) при запис на видео клип, който по-късно ще бъде редактиран с цветове. Видео клипът ще бъде записан директно на външното устройство и няма да може да бъде запазен на картата с памет на фотоапарата. Опциите Настройки на ISO чувствителност > Макс. чувствителност и ISO чувствителност (реж. M) в менюто за снимане на филми могат да бъдат настроени съответно на стойности от ISO 1600 до 25 600 (Z 7) или 51 200 (Z 6) и ISO 800 до 25 600 (Z 7) или 51 200 (Z 6).
  • Съдействие за показване: Изберете Вкл. за live view (преглед в реално време) на видео клипове, записани с Вкл. (невъзможно зап. на карта) избрано за Настройки за N-Log. Цветовете в прегледа ще се различават от тези в окончателния филм, но това няма ефект върху действително записания видео клип.

HDMI изход

HDMI изходът не е на разположение, докато се записват филми при размер на кадъра 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p или 1920 × 1080 със забавено движение, или когато фотоапаратът е свързан към компютър, работещ с Camera Control Pro 2.

10-битова обем на изходните данни

10 бита може да се използва само със съвместими записващи устройства. Независимо от избрания режим на показване, дисплеят на фотоапарата ще се включи и визьорът ще остане празен. Не могат да се правят снимки; по време на записа на филм са приложими следните допълнителни ограничения, когато за размера на кадъра е избрано 3840 × 2160:

 • Не се записват филми на картите с памет, поставени във фотоапарата.
 • Иконите и знаците на дисплея ще се показват в ниска разделителна способност.
 • Избирането на DX зона на изображението във визьора на Z 7 намалява зрителния ъгъл до около 90%. Зрителният ъгъл на Z 6 е винаги около 90%.

Увеличение

Филмите, заснети с размер на кадъра 3840 × 2160, при увеличаване се показват при размер 1920 × 1080.