Отдалечените светкавици могат да се контролират чрез оптични сигнали от светкавица, предлагана като опция, монтирана в гнездото за аксесоари на фотоапарата, и да функционират като главна светкавица (оптично AWL; за информация относно съвместимите светкавици, вижте „Система за креативно осветяване на Nikon“, 0 Система за креативно осветяване на Nikon). Ако тази светкавица е SB-5000 или SB-500, настройките могат да бъдат регулирани от фотоапарата (вижте по-долу); в противен случай настройките трябва да се регулират като се използват контроли на светкавицата, както е описано в документацията, предоставена заедно с устройството. За информация относно разположението на светкавицата и други теми, вижте документацията, предоставена със светкавиците.

Използване на Оптично AWL със SB-5000 или SB-500

Монтирайте светкавицата в гнездото за аксесоари на фотоапарата и изберете Оптично AWL за Управл. на светкавицата > Опции безж. светкавица в менюто за правене на снимки. Настройките за групова светкавица могат да се регулират чрез използване на Управл. на светкавицата > Дистанц. управление светк.; елементът Дистанц. управление светк. за SB-5000 също предлага настройки за Бързо безжично управл. и Повтаряне oтдал. светк.

SB-5000

Когато SB-5000 е монтирана в гнездото за аксесоари на фотоапарата, настройките за Управл. на светкавицата могат да се променят и с помощта на контролите на светкавицата.

Групова светкавица

Изберете тази опция, за да регулирате настройките поотделно за всяка от групите.

 1. C: Изберете Групова светкавица.

  Изберете Групова светкавица за Управл. на светкавицата > Дистанц. управление светк. в менюто за правене на снимки.

 2. C: Изберете Опции групова светкавица.

  Маркирайте Опции групова светкавица в дисплея за управление на светкавицата и натиснете 2.

 3. C: Регулирайте настройките за главната светкавица.

  Изберете режима на управление на светкавицата и нивото на светкавицата за главната и светкавиците във всяка група:

  • TTL: i-TTL управление на светкавицата.
  • qA: Автоматична диафрагма (налична само със съвместими светкавици).
  • M: Изберете нивото на светкавицата ръчно.
  • – – (изкл.): Устройствата не сработват и нивото на светкавицата не може да се регулира.

  Изберете канал за главната светкавица. Ако отдалечените светкавици включват SB-500, трябва да изберете канал 3, в противен случай можете да изберете всеки канал между 1 и 4.

 4. f: Настройте отдалечената светкавица на същия канал като главната светкавица.

  Настройте отдалечената светкавица на канала, избран в Стъпка 3.

 5. f: Групирайте отдалечените светкавици.

  Изберете група (A, B, или C или ако използвате главна светкавица SB-500 - A или B) за всяка отдалечена светкавица. Въпреки че няма ограничение в броя на отдалечените светкавици, които могат да се използват, максималният брой на практика е три за група. С повече светкавици от този брой светлината, излъчвана от отдалечените светкавици, ще попречи на изпълнението.

 6. C/f: Композирайте снимката.

  Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте документацията, предоставена със светкавицата, за повече информация. След подреждане на светкавиците, натиснете тестовия бутон на главната светкавица, за да изпробвате светкавицата и да се уверите, че устройствата работят нормално. Светкавиците могат да бъдат тествани и чрез натискане на бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 Промяна в настройките на светкавицата) и с избиране на c Тестова светкавица.

 7. C/f: Направете снимката.

  Направете снимката, след като се уверите, че индикаторите за готовност на светкавицата за всички светкавици светят.

Бързо безжично управл. (само за SB-5000)

Изберете тази опция, за да управлявате общата компенсация на светкавицата и относителния баланс между групи A и B, докато настройвате мощността за група C ръчно.

 1. C: Изберете Бързо безжично управл.

  Изберете Бързо безжично управл. за Управл. на светкавицата > Дистанц. управление светк. в менюто за правене на снимки.

 2. C: Изберете Опции бързо безж. упр.

  Маркирайте Опции бързо безж. упр. в дисплея за управление на светкавицата и натиснете 2.

 3. C: Регулирайте настройките на светкавицата.

  Изберете баланса между групи A и B.

  Регулирайте компенсацията на светкавицата за групи A и B.

  Изберете режима на управление на светкавицата и нивото на светкавиците в група С:

  • M: Изберете нивото на светкавицата ръчно.
  • – –: Светкавиците в група С не се включват.

  Изберете канал за главната светкавица. Ако отдалечените светкавици включват SB-500, трябва да изберете канал 3, в противен случай можете да изберете всеки канал между 1 и 4.

 4. f: Настройте отдалечената светкавица на същия канал като главната светкавица.

  Настройте отдалечената светкавица на канала, избран в Стъпка 3.

 5. f: Групирайте отдалечените светкавици.

  Избиране на група (A, B или C). Въпреки че няма ограничение в броя на отдалечените светкавици, които могат да се използват, максималният брой на практика е три за група. С повече светкавици от този брой светлината, излъчвана от отдалечените светкавици, ще попречи на изпълнението.

 6. C/f: Композирайте снимката.

  Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте документацията, предоставена със светкавицата, за повече информация. След подреждане на светкавиците, натиснете тестовия бутон на главната светкавица, за да изпробвате светкавицата и да се уверите, че устройствата работят нормално. Светкавиците могат да бъдат тествани и чрез натискане на бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 Промяна в настройките на светкавицата) и с избиране на c Тестова светкавица.

 7. C/f: Направете снимката.

  Направете снимката, след като се уверите, че индикаторите за готовност на светкавицата за всички светкавици светят.

Повтаряне oтдал. светк. (само за SB-5000)

Когато тази опция е избрана, светкавицата сработва няколко пъти, докато затворът е отворен, което произвежда ефект на многократна експозиция.

 1. C: Изберете Повтаряне oтдал. светк.

  Изберете Повтаряне oтдал. светк. за Управл. на светкавицата > Дистанц. управление светк. в менюто за правене на снимки.

 2. C: Изберете Опции повт. отдал. светк.

  Маркирайте Опции повт. отдал. светк. в дисплея за управление на светкавицата и натиснете 2.

 3. C: Регулирайте настройките на светкавицата.

  Изберете нивото на светкавицата (Мощност), максималния брой пъти, в които светкавицата се задейства (Брой пъти) и броя пъти, в които светкавицата сработва за секунда (Честота).

  Активиране или деактивиране на избраните групи. Изберете ON (BКЛ.), за да активирате избраната група, – –, за да деактивирате избраната група.

  Изберете канал за главната светкавица. Ако отдалечените светкавици включват SB-500, трябва да изберете канал 3, в противен случай можете да изберете всеки канал между 1 и 4.

 4. f: Настройте отдалечената светкавица на същия канал като главната светкавица.

  Настройте отдалечената светкавица на канала, избран в Стъпка 3.

 5. f: Групирайте отдалечените светкавици.

  Изберете група (A, B или C) за всяка от отдалечените светкавици. Въпреки че няма ограничение в броя на отдалечените светкавици, които могат да се използват, максималният брой на практика е три за група. С повече светкавици от този брой светлината, излъчвана от отдалечените светкавици, ще попречи на изпълнението.

 6. C/f: Композирайте снимката.

  Композирайте снимката и подредете светкавиците. Вижте документацията, предоставена със светкавицата, за повече информация. След подреждане на светкавиците, натиснете тестовия бутон на главната светкавица, за да изпробвате светкавицата и да се уверите, че устройствата работят нормално. Светкавиците могат да бъдат тествани и чрез натискане на бутона i в дисплея с информация за светкавицата (0 Промяна в настройките на светкавицата) и с избиране на c Тестова светкавица.

 7. C/f: Направете снимката.

  Направете снимката, след като се уверите, че индикаторите за готовност на светкавицата за всички светкавици светят.

Оптично AWL

Позиционирайте сензорните прозорци върху отдалечените светкавици, за да хванете светлината от главната светкавица (особено внимание се изисква, ако фотоапаратът е монтиран на статив). Уверете се, че в обектива на фотоапарата (TTL режим) не влиза пряка светлина или силно отражение от отдалечената светкавица или фотоклетките на отдалечената светкавица (режим qA), тъй като това може да предизвика смущения в експозицията. За да предотвратите появяването на светкавици с ниска интензивност, излъчвани от главната светкавица в снимките, направени на кратко разстояние, изберете ниска ISO чувствителност или малки диафрагми (високи f числа). След като позиционирате отдалечената светкавица, направете тестова снимка и вижте резултатите в дисплея на фотоапарата.