Информацията за снимката се наслагва върху изображенията, които се възпроизвеждат на цял екран. Натиснете 1 или 3, или натиснете бутона DISP, за да сменяте информацията за снимката, както е показано по-долу.

Показва се само ако е избрана съответната опция за Опции за показв. при възпроизв. в менюто за възпроизвеждане.

Показва се само ако е вградено в изображението (0 Данни за местоположението).

Информация за файл

1 Статус на защита
2 Индикатор за ретуширане
3 Маркиране за качване
4 Точка за фокусиране *
5 Номер на кадъра/общ брой кадри
6 Качество на изображението
7 Размер на изображението
8 Зона на изображ. във визьора
9 Час на записване
10 Дата на записване
11 Оценка
12 Име на папка
13 Име на файл

Показва се само ако Точка за фокусиране е избрано за Опции за показв. при възпроизв.

Данни за експозицията

1 Режим на снимане
2 Скорост на затвора
3 Диафрагма
4 Компенсация на експозицията
5 ISO чувствителност *

Показва се в червено, ако снимката е била направена в режим P, S, A или M с включен автоматичен контрол на ISO чувствителността.

Силно осветени елементи

1 Силно осветени елементи (зони, които може би са преекспонирани)
2 Номер на папка – номер на кадър

RGB хистограма

1 Номер на папка – номер на кадър
2

Баланс на бялото

Цветна температура

Фина настройка на баланса на бялото

Ръчна потребит. настройка

3 Хистограма (RGB канал)
4 Хистограма (червен канал)
5 Хистограма (зелен канал)
6 Хистограма (син канал)

Увеличаване при възпроизвеждане

За да увеличите снимката, когато се появи хистограмата, натиснете X. Използвайте X Използвайте бутоните W (Q) за увеличаване и намаляване и превъртете изображението с мултиселектора. Хистограмата ще бъде актуализирана, така че да показва само данните за частта от изображението, която е показана на дисплея.

Хистограми

Хистограмите показват разпределението на тоновете с яркостта на пикселите (тона) върху хоризонталната ос и броя на пикселите върху вертикалната ос. Хистограмите на фотоапарата служат само за ориентир и е възможно да се различават от онези в приложенията за обработка на изображения. По-долу са показани примерни хистограми:

Ако изображението съдържа обекти с широк диапазон от яркости, разпределението на тоновете ще е относително равно.

Ако изображението е тъмно, разпределението на тоновете ще бъде преместено наляво.

Ако изображението е ярко, разпределението на тоновете ще бъде преместено надясно.

Увеличаването на компенсацията на експозицията премества разпределението на тоновете надясно, а намаляването го мести наляво. Хистограмите могат да ви дадат груба идея за цялостната експозиция, когато ярката околна светлина пречи да се видят изображенията на дисплея.

Данни за снимането

В зависимост от настройките в момента, в който е направена снимката, може да има до пет страници от данни за снимането: обща информация, информация за светкавицата, Picture Control, усъвършенстван и информация за авторските права.

Данни за снимането, страница 1 (Общи)

1

Измерване

Тип на затвора

Скорост на затвора

Диафрагма

2

Режим на снимане

ISO чувствителност 1

3

Компенсация на експозицията

Фина настройка на оптималната експозиция 2

4 Фокусно разстояние
5 Данни за обектив
6 Режим на фокусиране
7 Намаляване на вибрациите
8 Баланс на бялото 3
9 Фина настройка на баланса на бялото
10 Цветово пространство
11 Име на фотоапарата
12 Зона на изображ. във визьора
13 Номер на папка – номер на кадър

Показва се в червено, ако снимката е била направена в режим P, S, A или M с включен автоматичен контрол на ISO чувствителността.

Показва се, ако Потребителска настройка b4 (Фина настр. оптим. експозиция) е зададена на стойност, различна от нула за всеки метод на измерване.

Включва информация и за цветната температура на снимки, направени чрез използване на автоматичен баланс на бялото.

Данни за снимането, страница 2 (Информация за светкавицата) *

14 Тип светкавица
15 Дистанц. управление светк.
16 Режим на светкавицата
17

Режим управление светк.

Компенсация на светкавицата

Показва се само ако снимката е била направена със светкавица, предлагана като опция (0 Система за креативно осветяване на Nikon).

Данни за снимането, страница 3 (Picture Control)

18 Picture Control *

Показаните елементи варират според избрания Picture Control в момента на заснемането на снимката.

Данни за снимането, страница 4 (Усъвършенстван)

19

Намаляване на шума при високо ISO

Намаляване на шума при дълга експозиция

20 Активен D-Lighting
21

Разлика в експозицията на HDR

HDR омекотяване

22 Контрол на винетирането
23 История на ретуширането
24 Коментар за изображение

Данни за снимането, страница 5 (Информация за авторски права) *

25 Име на фотографа
26 Притежател на авторските права

Информацията за авторските права се показва само ако е записана със снимката чрез използване на опцията Информация за авторски права в менюто с настройки.

Данни за местоположението

Географската ширина, дължина и други данни за местоположението се предоставят и варират според GPS или смарт устройството (0 Данни за местоположението). При филми данните посочват местоположението при стартиране на записа.

Общ преглед на данните

1 Номер на кадъра/общ брой кадри
2 Маркиране за качване
3 Статус на защита
4 Индикатор за ретуширане
5 Име на фотоапарата
6 Индикатор за коментар за изображение
7 Индикатор за данни за местоположението
8 Хистограма
9 Качество на изображението
10 Размер на изображението
11 Зона на изображ. във визьора
12 Име на файл
13 Час на записване
14 Дата на записване
15 Име на папка
16 Оценка
17 Измерване
18 Режим на снимане
19 Скорост на затвора
20 Диафрагма
21 ISO чувствителност 1
22 Фокусно разстояние
23 Активен D-Lighting
24 Picture Control
25 Цветово пространство
26 Режим на светкавицата 2
27

Баланс на бялото

Цветна температура

Фина настройка на баланса на бялото

Ръчна потребит. настройка

28

Компенсацията на светкавицата 2

Режим на командн. модул 2

29 Компенсация на експозицията

Показва се в червено, ако снимката е била направена в режим P, S, A или M с включен автоматичен контрол на ISO чувствителността.

Показва се само ако снимката е била направена със светкавица, предлагана като опция (0 Система за креативно осветяване на Nikon).