Следвайте стъпките по-долу, за да монтирате светкавица, предлагана като опция на фотоапарата и да направите снимки като използвате светкавицата.

 1. Монтирайте устройството в гнездото за аксесоари.

  Вижте предоставеното с устройството ръководство за подробности.

  Светкавици на други производители

  Фотоапаратът не може да се използва със светкавици, които подават напрежение над 250 V към клемите X на фотоапарата или клемите за късо съединение в гнездото за аксесоари. Използването на такива светкавици може да пречи не само на нормалната работа на фотоапарата, но и да повреди връзките за синхронизация на светкавицата на фотоапарата и/или светкавицата.

 2. Включете фотоапарата и светкавицата.

  Светкавицата ще започне да се зарежда; индикаторът за готовност на светкавицата (c) ще се покаже, когато зареждането приключи.

 3. Регулирайте настройките на светкавицата.

  Изберете режима за управление на светкавицата (0 Режим управление светк.) и режим на светкавицата (0 Режими на светкавицата).

 4. Регулирайте скоростта на затвора и диафрагмата.

 5. Направете снимки.

Скорост на затвора

Скоростта на затвора може да бъде настроена, както следва, когато се използва светкавица, предлагана като опция:

Режим Скорост на затвора
b Задава се автоматично от фотоапарата (1/200 сек –1/60 сек)
P, A Задава се автоматично от фотоапарата (1/200 сек –1/60 сек) *
S Стойността се избира от потребителя (1/200 сек–30 сек)
M Стойността се избира от потребителя (1/200 сек–30 сек, Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът), Time (Продължителна ръчна експозиция за зададен период от време))

Скоростта на затвора може да бъде зададена от порядъка на 30 сек, ако за режим на светкавицата е избрано бавна синхронизация, синхронизация по задно перде и бавна синхронизация с намаляване на ефекта „червени очи“.