Използвайте Режим на светкавицата в менюто за правене на снимки, за да изберете режим на светкавицата. Наличните опции зависят от режима, избран с диска за избор на режим.

Опция Описание Достъпен в
I Запълваща светкавица
(синхронизация по предно перде)
Светкавицата се задейства при всяка снимка. В режими P и A скоростта на затвора автоматично ще бъде настроена на стойности между 1/200 сек (или 1/8000 сек с автоматична FP високоскоростна синхронизация) и 1/60 сек. b, P, S, A, M
J Намаляване на ефекта „червени очи“
(намаляване на ефекта „червени очи“)
Използвайте за портрети. Светкавицата се задейства при всяка снимка, но преди това сработва лампата за намаляване на ефекта „червени очи“ върху светкавицата или фотоапарата, за да намали ефекта „червени очи“, (изисква се светкавица с намаляване на ефекта „червени очи“). Не се препоръчва за движещи се обекти или в други ситуации, при които се изисква бърза реакция на затвора. Не местете фотоапарата по време на снимане.
K Бав. синхр. + „черв. очи“
(намаляване на ефекта „червени очи“ с бавна синхронизация)
Същото като при Намал. на еф. „черв. очи“, с тази разлика, че скоростта на затвора се забавя автоматично за да улови фоновото осветление през нощта или при слабо осветление. Използвайте, когато желаете да включите фоновата светлина в портрети. Препоръчва се използването на статив, за да предотвратите размазването, което се получава при разклащане на фотоапарата. P, A
L Бавна синхронизация
(бавна синхронизация)
Същото като при Запълваща светкавица, с тази разлика, че скоростта на затвора се забавя автоматично, за да улови фоновото осветление през нощта или при слабо осветление. Използвайте, когато искате да заснемете и обекта, и фона. Препоръчва се използването на статив, за да предотвратите размазването, което се получава при разклащане на фотоапарата.
M Синхр. по задно перде
(синхронизация по задно перде)
Светкавицата сработва точно преди затварянето на затвора, като така се създава ефект на поток от светлина зад движещи се източници на светлина. Препоръчва се използването на статив, за да предотвратите размазването, което се получава при разклащане на фотоапарата. Избирането на P или A след избирането на тази опция задава режима на светкавицата на Бавна синхронизация. Обърнете внимание, че тази опция не може да се използва със студийни светкавици, тъй като не може да се постигне правилната синхронизация. P, S, A, M
s Изкл. на светкавицата Светкавицата не се задейства. b, P, S, A, M