За да увеличите по време на възпроизвеждане на снимки на цял екран, натиснете X или J.

Навигационен прозорец

Водач на екрана

Докато увеличаването е в сила, можете да:

  • Увеличавате или намалявате/разглеждате други части от изображението: Натиснете X или използвайте жест за увеличаване, за да увеличите до максимум от приблизително 32×, 24× или 16× за голямо, средно или малко изображение съответно (Z 7 или при Z 6 до максимум приблизително 24×, 18 × или 12×; всички стойности са за FX формат). Натиснете W (Q) или използвайте жестове за прищипване, за да намалите. Докато снимката е увеличена, използвайте мултиселектора или плъзнете пръст върху екрана, за да видите частите, които не се виждат на дисплея в момента. Натиснете и задръжте мултиселектора, за да превъртате бързо към други зони на кадъра. Навигационен прозорец се показва за няколко секунди, когато съотношението на увеличение се промени; видимата в момента зона на дисплея е означена с жълта рамка. Лентата под навигационния прозорец показва съотношението на увеличение и става зелена при 1:1.
  • Избирате лица: Лицата, които са разпознати по време на увеличение, се маркират с бели рамки в навигационния прозорец. Завъртете диска за подкоманди или натиснете водача на екрана, за да видите други лица.
  • Преглеждате други изображения: Завъртете главния диск за управление или натиснете иконите e или f в долната част на дисплея, за да разгледате същото място в други снимки при текущото съотношение на увеличение. Функцията увеличаване при възпроизвеждане се отменя при показване на филм.
  • Се върнете към режим на снимане: Натиснете спусъка наполовина или натиснете бутона K за изход към режим на снимане.
  • Покажете менютата: Натиснете G, за да видите менютата.