Компенсацията на светкавицата се използва за промяна на мощността й от –3 EV до +1 EV в увеличения от 1/3 EV, като променя яркостта на основния обект в зависимост от фона. Мощността на светкавицата може да се увеличи, за да бъде по-ярък основният обект или да се намали, за да се предотвратят нежелани силно осветени елементи или отражения. По принцип, избирайте положителни стойности, за да направите обекта по-светъл, а отрицателни – за да го направите по-тъмен.

За да изберете стойност за компенсация на светкавицата, използвайте елемента Комп. на светкавицата в менюто за правене на снимки. При стойности, различни от ±0,0, на дисплея на контролния панел ще се покаже икона Y.

Нормалната мощност на светкавицата може да бъде възстановена чрез настройване на компенсацията на светкавицата на ±0,0. Компенсацията на светкавицата не се нулира при изключването на фотоапарата.