За да видите опциите за възпроизвеждане, изберете раздела B в менютата на фотоапарата.

Опция

Вижте също

За настройките по подразбиране на менюто, вижте „Меню с настройки по подразбиране“ (0 Меню с настройки по подразбиране).