Режимът на снимане определя какво се случва при натискане на спусъка. За да изберете режим на снимане, натиснете и задръжте бутона c (E) и завъртете главния диск за управление. Натиснете J, когато желаната опция бъде маркирана; избраната опция е обозначена с икони на дисплея и на контролния панел.

Дисплей

Контролен панел

Следните опции са налични в режим на снимки.

Опция Описание
U Единична снимка Фотоапаратът прави по една снимка при всяко натискане на спусъка.
V Непрекъснато Н Докато спусък е натиснат, фотоапаратът записва 1–5 кадъра в секунда. Кадровата честота може да бъде избрана чрез завъртане на диска за подкоманди, когато е маркирано Непрекъснато Н в менюто за режима на снимане.
W Непрекъснато В Докато спусъкът е натиснат, фотоапаратът записва до около 5,5 кадъра в секунда.
X Непрекъснато В (удължено) Докато спусъкът е натиснат надолу, фотоапаратът записва до около 9 кадъра в секунда (Z 7) или 12 кадъра в секунда (Z 6). Светкавици, предлагани като опция, не могат да се използват. Намаляването на трептенето няма ефект.
E Самоснимачка Правете снимки със самоснимачката (0 Самоснимачката).

Дисплеят за снимане

При непрекъснати режими с ниска и с висока скорост, дисплеят се актуализира в реално време, дори и докато снимането е в ход.

Скорост на превъртане на кадрите

Честота на превъртане на кадъра варира в зависимост от настройките на фотоапарата. Приблизителните максимални скорости при различните настройки са дадени в таблицата по-долу.

Режим на снимане Качество на изображението Дълбочина в битове Безшумна фотография
Изкл. Вкл.
Непрекъснато Н JPEG/TIFF 5 кадъра/сек.

Z 7: 4 кадъра/сек.

Z 6: 4,5 кадъра/сек.

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 3,5 кадъра/сек.

Z 6: 4 кадъра/сек.

Непрекъснато В JPEG/TIFF 5,5 кадъра/сек.

Z 7: 4 кадъра/сек.

Z 6: 4,5 кадъра/сек.

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 5 кадъра/сек.

Z 6: 5,5 кадъра/сек.

Z 7: 3,5 кадъра/сек.

Z 6: 4 кадъра/сек.

Непрекъснато В
(удължено)
JPEG/TIFF

Z 7: 9 кадъра/сек.

Z 6: 12 кадъра/сек.

Z 7: 8 кадъра/сек.

Z 6: 12 кадъра/сек.

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 8 кадъра/сек.

Z 6: 9 кадъра/сек.

Z 7: 6,5 кадъра/сек.

Z 6: 8 кадъра/сек.

Непрекъснато В (удължено)

В зависимост от настройките на фотоапарата експозицията може да варира неравномерно по време на всяка серия от снимки. Това може да се предотврати чрез заключване на експозицията (0 Заключване на фокуса и експозицията).

Буферът на паметта

Фотоапаратът разполага с буфер на паметта за временно съхранение, което позволява снимането да продължи, докато снимките се запазват върху картата с памет. Приблизителният брой изображения, които могат да се съхранят в буфера на паметта при текущите настройки, се показва в индикатора за броя на оставащите експозиции, докато спусъкът е натиснат наполовина.

Дисплей

Контролен панел

Индикаторът за достъп до картата с памет ще свети, докато снимките се записват на картата с памет. В зависимост от условията на снимане и работата на картата с памет, записът може да отнеме от няколко секунди до няколко минути. Не изваждайте картата с памет и не махайте и не разкачайте източника на захранване, преди индикаторът да угасне. Ако фотоапаратът бъде изключен, докато в буфера остават данни, захранването няма да се изключи, докато всички изображения в буфера не се запишат. Ако батерията се изтощи, докато все още има изображения в буфера, спусъкът ще се деактивира и изображенията ще бъдат прехвърлени на картата с памет.

В режим на филм можете да изберете операцията, извършвана при натискане на спусъка (0 Заснемане на филми (режим b)).

Опция Описание
U Единична снимка Фотоапаратът прави по една снимка при всяко натискане на спусъка. Независимо от избраната опция, могат да бъдат направени максимум 50 снимки при всеки филм.
c Непрекъснато Фотоапаратът снима до 3 (Z 7) или 2 секунди (Z 6), докато спусъкът е натиснат докрай. Кадровата честота се променя според опцията, избрана за Размер кадър/кадрова честота в менюто за заснемане на филми. Може да бъде направена само една снимка по време на записването на филм през интервал.

Самоснимачката

В режим на самоснимачка натискането на спусъка стартира таймер и се заснема снимка, когато таймерът изтече.

 1. Изберете режим самоснимачка.

  Докато държите натиснат бутона c (E), завъртете главния диск за управление, за да маркирате E (самоснимачка).

 2. Изберете закъснението при освобождаването на затвора.

  Завъртете диска за подкоманди, за да изберете закъснението при освобождаването на затвора и натиснете J.

 3. Кадрирайте снимката и фокусирайте.

  Ако AF-S е избрано за режим на фокусиране, таймерът няма да стартира, освен ако фотоапаратът не може да фокусира.

 4. Стартирайте таймера.

  Натиснете спусъка докрай, за да стартирате таймера. Иконата E ще се появи в дисплея и лампата на самоснимачката ще започне да мига и ще спре две секунди преди да бъде направена снимката.

Заснемане на няколко снимки

Използвайте Потребителска настройка c2 (Самоснимачка), за да изберете броя снимки, който да бъде направен, и интервала между заснетите снимки, когато таймерът на самоснимачката приключи с отброяването.