Когато светкавица, която поддържа унифицирано управление на светкавицата (SB-5000, SB-500, SB-400 или SB-300) е монтирана в гнездото за аксесоари на фотоапарата, информацията за светкавицата може да бъде прегледана в дисплея на фотоапарата чрез натискане на бутона DISP в режим на снимане (0 Бутонът DISP). Показваната информация варира според режима на управление на светкавицата.

TTL

1 Индикатор за готовност на светкавицата
2 Икона за наклон (показва се, ако главата на светкавицата е наклонена напред)
3 Предупреждение за позицията на главата на светкавицата (показва се, ако главата на светкавицата не е в правилната позиция)
4

Режим управление светк.

Индикатор за FP

5 Компенсация на светкавицата (TTL)
6 Режим на светкавицата
7 Индикатор за заключване на стойността на светкавицата
8 Компенсация на светкавицата

Автом. външна светкавица

1

Режим управление светк.

Индикатор за FP

2 Автоматично компенсиране на външната светкавица

Ръчно упр. приоритет разст.

1

Режим управление светк.

Индикатор за FP

2 Компенсация на светкавицата (ръчно управление с приоритет на разстоянието)
3 Разстояние

Ръчно

1

Режим управление светк.

Индикатор за FP

2 Ниво на светкавицата

Поред. импул на светк.

1 Режим управление светк.
2 Ниво на светкавицата (мощност)
3

Брой излъчвания (брой пъти)

Честота

Информация за светкавицата и настройки на фотоапарата

Екранът с информация за светкавицата показва избраните настройки на фотоапарата, с изключение на режим на снимане, скорост на затвора, диафрагма и ISO чувствителност.

Промяна в настройките на светкавицата

Настройките на светкавицата могат да се променят чрез натискане на бутона i в дисплея с информация за светкавицата. Наличните опции варират според светкавицата и избраните настройки. Можете също да направите пробно пускане на светкавицата.