За да видите потребителските настройки, изберете раздела A в менютата на фотоапарата.

Потребителските настройки се използват за персонализиране на настройките на фотоапарата според индивидуалните предпочитания.

Главно меню

Групи потребителски настройки

Налични са следните потребителски настройки:

Потребителски настройки 1
  Връщане към потр. настройки
a Автоматично фокусиране
a1 Избор на приоритет AF-C
a2 Избор на приоритет AF-S
a3 Прослед. фокус с заключване
a4 АФ с авт. з. с дет. лица/очи
a5 Изп. точки за фокусиране
a6 Съхр. на точки по ориентация
a7 Активиране на АФ
a8 Огр.избор реж. за изб. АФ зона
a9 Ограждане точка фокусиране
a10 Опции точка фокусиране
a11 АФ при слабо осветяване
a12 Вграден лъч за помагане на АФ
a13 Пръстен ръч. фокус. в АФ реж. 2
b Измерване/експозиция
b1 EV стъпки за контрол на експ.
b2 Лесна компенс. експозиция
b3 Зона цент.претегл. измерване
b4 Фина настр. оптим. експозиция
c Таймери/Заключване AE
c1 Спусък AE-L
c2 Самоснимачка
c3 Закъсн. на изкл. на захранв.
d Снимане/показване
d1 Скорост на снимане в CL режим
d2 Макс. непрекъснато освобожд.
d3 Опции режим синхр. освоб.
d4 Режим Забавяне експозиция
d5 Тип на затвора
d6 Огр. изб. зона на изобр. визьор
d7 Последов. номер. файлове
d8 Прил. настройки към live view
d9 Показване кадрираща мрежа
d10 Маркиране на „Пикинг“
d11 Показ. всички в непрек. режим
e Клин/светкавица
e1 Скорост синхр. светкавица
e2 Скорост затвор при светкавица
e3 Компенс. експоз. светкавица
e4 Авт. настр. c ISO чувств.
e5 Пилотна светкавица
e6 Автоматичен клин (режим M)
e7 Ред на клина
f Контроли
f1 Персонализ. на меню i
f2 Присв. потреб. контрол
f3 Бутон OK
f4 Скор. затвор и закл. диафраг.
f5 Персонлз. дискове управление
f6 Освобожд. бутон използв. диск
f7 Обръщане посока индикатори
g Филм
g1 Персонализ. на меню i
g2 Присв. потреб. контрол
g3 Бутон OK
g4 АФ скорост
g5 Чувств. на АФ проследяването
g6 Маркирано показване

Стойностите, различни от тези по подразбиране, са маркирани със звездичка („U“).

Предлага се само със съвместими обективи.

Вижте също

За настройките по подразбиране на менюто, вижте „Стойности по подразбиране на менюто за потребителски настройки“ (0 Стойности по подразбиране на менюто за потребителски настройки).