Оптичното и радио AWL могат да се използват заедно. Радио управлението на светкавицата се осигурява от WR-R10, свързано към фотоапарата, оптично управление от команден модул за безжично управление на светкавици Speedlight SU-800 или светкавици SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 или SB-500, монтирани в гнездото за аксесоари на фотоапарата. Преди да продължите, установете безжична връзка между радио управляваните светкавици и WR-R10 (0 Радио AWL). Ако SB-500 се монтира в гнездото за аксесоари на фотоапарата, изберете Оптично/радио AWL за Управл. на светкавицата > Опции безж. светкавица в менюто за снимки; с други светкавици или SU-800 тази опция се избира автоматично.

Единствената налична опция за Дистанц. управление светк. ще бъде Групова светкавица. Изберете група (A–F) за всяка от отдалечените светкавици. Поставете оптично управлявани светкавици в групи А до С и радио управлявани светкавици в групи D до F (за да се покажат опциите за групи D до F, натиснете 1 или 3 в дисплея за опции за групови светкавици).