Този адаптер за байонет позволява обективите NIKKOR с байонет F на Nikon да бъдат монтирани на фотоапарати Nikon без огледало с обектив Ζ. Не може да се монтира на байонет F (цифров SLR на Nikon) или фотоапарати с един обектив (усъвършенствани фотоапарати Nikon 1 със сменяеми обективи), или да се използва с обективи 1 NIKKOR. Този раздел е включен като ръководство за адаптер за байонет за купувачите на комплекта с адаптер за байонет. Имайте предвид, че комплектите с адаптер за байонет може да не са налични в някои държави или региони.

Имайте предвид, че в зависимост от обектива, адаптерът може да ограничи автоматичното фокусиране или други функции на фотоапарата.

Съвместими обективи с байонет F

За информация относно обективите, които могат да се монтират на адаптера за байонет FTZ за употреба с фотоапарати с байонет Z, вижте Съвместими обективи с байонет F, налични в центъра за изтегляне на Nikon:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/491/FTZ.html

Адаптерът за байонет

Части на адаптера

Байонет за монтиране на обектива

1 Байонет F на Nikon (прикрепя се към обектива)
2 Контакт за предаване на сигнали на обектива
3 Маркировка за монтиране на обектива
4 Освобождаване на обектива
5 Гнездо за статив

Байонет на фотоапарата

6 Маркировка за монтиране на адаптера
7 Байонет Z на Nikon (прикрепя се към фотоапарата)
8 Контактни пластини за обективи с процесор

Поставяне и сваляне

Изключете фотоапарата преди да поставите адаптера или да го извадите от фотоапарата, или да прикрепите или отстраните обективи от адаптера. Изберете място далеч от пряка слънчева светлина и внимавайте в устройствата да не навлиза прах. Докато прикрепяте обективите, избягвайте да натискате бутона за освобождаване на обектива на фотоапарата или на адаптера.

Поставяне на адаптера и обектива

 1. Отстранете капачката на тялото на фотоапарата и задната капачка на обектива от адаптера и капачката на тялото на фотоапарата от фотоапарата.

 2. Прикрепете адаптера към фотоапарата.

  Като поддържате маркировката за монтиране на адаптера подравнена с маркировката за монтиране на тялото на фотоапарата (q), поставете адаптера на фотоапарата и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато щракне на място (w).

 3. Свалете задната капачка на обектива.

 4. Прикрепете обектива към адаптера.

  Като поддържате маркировката за монтиране на обектива подравнена с маркировката за монтиране на обектива на адаптера (e), поставете обектива на адаптера и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато щракне на място (r).

Сваляне на обектива и адаптера

 1. Свалете обектива.

  Натиснете и задръжте адаптера за освобождаване на обектива (q), докато въртите обектива по посока на часовниковата стрелка (w). Поставете предната и задната капачки към обектива след свалянето им.

 2. Свалете адаптера.

  Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на обектива на фотоапарата (e), докато въртите адаптера по посока на часовниковата стрелка (r). След като свалите адаптера, поставете капачката на тялото на фотоапарата и задната капачка към адаптера и капачката на тялото на фотоапарата към фотоапарата.

Обективи с процесор с пръстени за диафрагмата

Изберете минимална диафрагма (най-високо f/-число), преди да поставите обективи с процесор, оборудвани с пръстени за диафрагмата.

Обективи DX

Филми, заснети при поставен DX обектив на Z 6 и избрано забавено движение 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p или 1920 × 1080 за Размер кадър/кадрова честота в менюто за заснемане на видео ще бъдат записани при следните размери на кадъра и честоти:

 • 1920 × 1080; 120p: 1920 × 1080; 60p
 • 1920 × 1080; 100p: 1920 × 1080; 50p
 • 1920 × 1080; 30p ×4 (на заб. кад.): 1920 × 1080; 30p
 • 1920 × 1080; 25p ×4 (на заб. кад.): 1920 × 1080; 25p
 • 1920 × 1080; 24p ×5 (на заб. кад.): 1920 × 1080; 24p

Несъвместими обективи и аксесоари

Следните обективи и аксесоари не могат да се използват. Опитът за прикрепяне със сила на някое от тези устройства може да повреди адаптера или обектива. Индивидуалните вариации могат да направят обективи, различни от изброените по-долу, несъвместими; не използвайте сила, ако срещнете съпротивление, когато се опитвате да прикрепите обектив.

 • Различни от AI обективи
 • IX-NIKKOR
 • АФ телеконвертор TC-16A
 • Обективи, които изискват модул за фокусиране AU-1 (400 мм f/4,5; 600 мм f/5,6; 800 мм f/8; 1200 мм f/11)
 • Рибешко око (6 мм f/5,6; 7,5 мм f/5,6; 8 мм f/8; OP 10 мм f/5,6)
 • 2,1 см f/4
 • Удължителен пръстен K2
 • 180–600 мм f/8 ED (серийни номера 174041–174180)
 • 360–1200 мм f/11 ED (серийни номера 174031–174127)
 • 200–600 мм f/9,5 (серийни номера 280001–300490)
 • Автофокусни обективи за F3AF (АФ 80 мм f/2,8, АФ 200 мм f/3.5 ED, АФ телеконвертор TC-16)
 • PC 28 мм f/4 (сериен номер 180900 или по-стар)
 • PC 35 мм f/2,8 (серийни номера 851001–906200)
 • PC 35 мм f/3,5 (стар модел)
 • Reflex 1000 мм f/6,3 (стар модел)
 • Автоматични обективи NIKKOR-H 2,8 см f/3,5 (28 мм f/3,5) със серийни номера под 362000
 • Автоматични обективи NIKKOR-S 3,5 см f/2,8 (35 мм f/2,8) със серийни номера под 928000
 • Автоматичен NIKKOR-S 5 см f/2 (50 мм f/2)
 • Автоматични обективи NIKKOR-Q 13,5 см f/3,5 (135 мм f/3,5) със серийни номера под 753000
 • Микро NIKKOR 5,5 см f/3,5
 • Медицински автоматичен NIKKOR 200 мм f/5,6
 • Автоматичен NIKKOR с телефото увеличение 85–250 мм f/4–4,5
 • Автоматичен NIKKOR с телефото увеличение 200-600 мм f/9,5-10,5

Използване на адаптера за байонет

 • Автоматичното фокусиране може да не функционира както се очаква, когато адаптерът се използва с обектив NIKKOR с байонет F. Ако фотоапаратът има затруднения при фокусирането, задайте режима за избор на АФ зона на единична точка и изберете централната зона за фокусиране или фокусирайте ръчно.
 • При някои обективи функцията за намаляване на вибрациите на фотоапарата може да не функционира според очакванията или да причини винетиране или спад в периферното осветяване.

Предпазни мерки при употреба

 • Когато използвате адаптера с обективи с тегло над 1300 г, поддържайте обектива, когато държите фотоапарата, и не използвайте лентата за носене на фотоапарата. Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до повреда на байонета за монтиране на обектива на фотоапарата.
 • Когато използвате телефото обективи, оборудвани с уплътнител за статив, прикрепете статива към уплътнителя на обектива, вместо към гнездото за статив на адаптера.
 • Дръжте контактните пластини за обективи с процесор и контактите за предаване на сигнали на обектива чисти.
 • Дръжте адаптера сух. Ръждясване на вътрешния механизъм може да причини непоправими щети.
 • Оставянето на адаптера на много горещи места може да повреди или деформира частите, направени от подсилена пластмаса.

Грижа за адаптера

 • Не пипайте вътрешността на адаптера за байонет. Използвайте гумена круша или мека четка, за да отстраните праха, като внимавате да не търкате или да не надраскате вътрешността на адаптера.
 • При почистване на адаптера използвайте гумена круша, за да премахнете праха и власинките, след което избършете внимателно адаптер с мека, суха кърпа.
 • Никога не използвайте органични разтворители като разредители за боя или бензин за почистване на адаптера.
 • Ако адаптерът няма да се използва за продължителен период от време, го съхранявайте на хладно и сухо място, за да избегнете появата на мухъл и ръжда. Не съхранявайте на пряка слънчева светлина или заедно с нафталинови или камфорови топчета срещу молци.

Аксесоари

Аксесоари в комплекта

 • BF-1B капачка на тялото на фотоапарата
 • Задна капачка на обектива LF-N1

Спецификации

Тип Адаптер за байонет
Поддържани фотоапарати Фотоапарати Nikon без огледало с байонет Z
Размери Прибл. 70 мм диаметър (без издадените части) × 80 мм
Тегло Прибл. 140 г

Nikon си запазва правото да променя външния вид и спецификациите, както и изпълнението на този продукт, по всяко време и без предизвестие.