Този фотоапарат може да се използва с карти с памет XQD и CFexpress (тип B). Карти със скорости на запис от 45 MB/сек (300×) или по-добри се препоръчват за запис на филм; по-бавни скорости могат да прекъснат записването или възпроизвеждането, както и да доведе до насечено и неравномерно възпроизвеждане. За информация за съвместимостта и експлоатацията се обърнете към производителя.