Използвайте SnapBridge, за да управлявате фотоапарата дистанционно от смарт устройство и за да свалите снимки от фотоапарата.

SnapBridge е на разположение безплатно от Apple App Store® и Google Play.

Посетете сайта на Nikon за най-скорошни новини за SnapBridge. За повече информация относно свързването с фотоапарата и използването на приложението SnapBridge, вижте онлайн помощта за SnapBridge.

Безжични връзки

За информация относно установяването на безжични връзки към компютри или интелигентни устройства вижте Наръчник за мрежа, наличен в Центъра за изтегляне на Nikon:

Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/bg/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/bg/products/493/Z_6.html