Фотоапаратът може да се използва с обективи с байонет Z. Преди да поставите или свалите обектива на фотоапарата, се уверете, че превключвателят на захранването е в позиция OFF (изкл.). Внимавайте да не влезе прах във фотоапарата, когато обективът или капачката на тялото на фотоапарата са свалени и се уверете, че сте свалили капачката на обектива преди правенето на снимки. Обективът, използван стандартно в това ръководство с илюстративна цел, е NIKKOR Z 24–70 мм f/4 S.

Свалете капачката на тялото на фотоапарата

Свалете задната капачка на обектива

  Маркировка за монтиране (фотоапарат)

  Маркировка за монтиране (обектив)

Подравнете маркировките за монтиране на обектива

G

Не докосвайте сензора за изображения или контактните пластини на обектива.

Завъртете обектива, както е показано, докато щракне на място

Обективи с байонет F

Уверете се, че сте поставили адаптера за байонет FTZ (в комплекта или се продава отделно, 0 Ръководство на потребителя на адаптер за байонет FTZ), преди да използвате обектив с байонет F. Ако се опитвате да прикрепите байонет F директно към фотоапарата, може да повредите обектива или сензора за изображения.

Сваляне на обективите

Уверете се, че фотоапаратът е изключен, когато сваляте или сменяте обективи. За да свалите обектива, натиснете и задръжте бутона за освобождаване на обектива (q) и въртете обектива по часовниковата стрелка (w). След като сте свалили обектива, сложете капачката на обектива и капачката на тялото на фотоапарата.