В режими, различни от b, компенсацията на експозицията може да се използва, за да се промени експозицията от стойността, която е предложена от фотоапарата, като така снимките стават по-светли или по-тъмни. Изберете от стойности между –5 EV (недостатъчно експониране) и +5 EV (преекспониране) на стъпки от 1/3 EV (само за снимки; обхватът за филми е от –3 до + 3 EV). По принцип, положителните стойности правят обекта по-светъл, а отрицателните – по-тъмен.

−1 EV

Без компенсация на експозицията

+1 EV

За да изберете стойност за компенсация на експозицията, натиснете бутона E и завъртете главния диск за управление, докато желаната стойност се покаже.

Бутон E

Главен диск за управление

Контролен панел

При стойности, различни от ±0,0, фотоапаратът показва иконата E (режим на филм) или иконата E и индикатора на експозиция (режим на снимка) след като освободите бутона E. Текущата стойност за компенсация на експозицията може да бъде потвърдена с натискане на бутона E.

Дисплей

Визьор

Нормалната експозиция може да бъде възстановена чрез настройване на компенсацията на експозицията на ±0. Компенсацията на експозицията не се нулира при изключването на фотоапарата.

Режим M

В режим M компенсацията на експозицията влияе само върху индикатора на експозицията; скоростта на затвора и диафрагмата не се променят (ISO чувствителността обаче ще се регулира автоматично, в зависимост от избраната стойност на компенсацията на експозицията, когато е активирана автоматичната настройка на ISO чувствителността; 0 Автом. настр. ISO чувствит.). Индикаторът на експозицията и текущата стойност за компенсация на експозицията може да се покаже чрез натискане на бутона E.

Снимане със светкавица

При използване на светкавица, предлагана като опция компенсацията на експозицията влияе както върху нивото на светкавицата, така и на експозицията, като променя яркостта и на главния обект, и на фона. Потребителска настройка e3 (Компенс. експоз. светкавица) може да се използва, за да ограничите ефектите на компенсацията на експозицията само върху фона.