Използвайте спомагателния селектор като джойстик, за да изберете точката за фокусиране или натиснете центъра, за да заключите фокуса и/или експозицията.

Избор на точка за фокусиране

Използвайте спомагателния селектор, за да изберете точката за фокусиране в дисплея за снимане. Изборът на точка за фокусиране не е наличен, когато АФ с автоматична зона е избрано за режим за избор на АФ зона (0 Режим за избор на АФ зона).

Точка за фокусиране

Заключване на автоматичната експозиция (АЕ)

Натискането на центъра на спомагателния селектор заключва експозицията на текущата настройка. Заключването на AE може да се използва за повторно композиране на снимки след измерване на обект, който няма да бъде в избраната зона за фокусиране в окончателната композиция и е особено ефективно, когато се използва точково или централно претеглено измерване.

Заключване на фокусa

Натиснете центъра на спомагателния селектор, за да заключите фокуса върху текущия обект, когато AF-C е избрано за режим на фокусиране. Когато използвате заключването на фокуса, изберете режим за избор АФ на зона, различен от АФ с автоматична зона.

Заключване на фокуса и експозицията

Изпълнете стъпките по-долу, за да използвате заключването на фокуса и експозицията.

 1. Задайте фокуса и експозицията.

  Позиционирайте обекта в избраната точка за фокусиране и натиснете спусъка наполовина, за да настроите фокуса и експозицията.

 2. Заключете фокуса и експозицията.

  Като държите спусъка натиснат наполовина, натиснете центъра на спомагателния селектор, за да заключите едновременно и фокуса, и експозицията (ще се появи икона AE-L).

  Пръстен за упр. на обект.

  Спомагателен селектор

 3. Прекомпозирайте снимката и снимайте.

  Фокусът ще остане заключен между снимките, ако държите спусъка натиснат наполовина (AF-S) или държите натиснат центъра на спомагателния селектор, което ще ви позволи да заснемете няколко последователни снимки със същата настройка на фокуса.

Не променяйте разстоянието между фотоапарата и обекта, докато е активирано заключването на фокуса. Ако обектът се премести, фокусирайте отново на новото разстояние.

AF-S

Когато AF-S е избрано за режим на фокусиране, фокусът ще се заключи, докато спусъкът е натиснат наполовина (фокусът ще се заключи и докато центърът на спомагателния селектор е натиснат).

Използване на спусъка за заключване на експозицията

Ако Вкл. (полунатиснат) е избрано за Потребителска настройка c1 (Спусък AE-L), експозицията ще се заключи, докато спусъкът е натиснат наполовина.