Тази функция се използва за заключване на мощността на светкавицата, което позволява снимките да бъдат композирани отново, без да променяте нивото на светкавицата, и гарантира, че мощността на светкавицата е подходяща за обекта, дори когато той не е позициониран в центъра на кадъра. Мощността на светкавицата се настройва автоматично според всякакви промени в ISO чувствителността и диафрагмата. Заключването на стойността на светкавица не е налично в режим b.

За използване на заключване на стойността на светкавицата:

 1. Задайте Заключ. стойност светкавица на контрол на фотоапарата.

  Присвояване на Заключ. стойност светкавица към контрол чрез използване на Потребителска настройка f2 (Присв. потреб. контрол).

 2. Прикрепете CLS-съвместима светкавица.

  Монтирайте CLS-съвместима светкавица в гнездото за аксесоари на фотоапарата.

 3. Настройте светкавицата на подходящия режим.

  Включете светкавицата и изберете TTL или Автом. външна светкавица за Управл. на светкавицата > Режим управление светк. (SB-5000, SB-500, SB-400 или SB-300) или задайте режима за управление на светкавицата на TTL, предварително осветяване на дисплея qA или предварително осветяване на дисплея A (други светкавици; вижте документацията, предоставена със светкавицата, за подробности).

 4. Фокусирайте.

  Позиционирайте обекта в центъра на кадъра и натиснете спусъка наполовина, за да започне фокусирането.

 5. Заключете нивото на светкавицата.

  След като се уверите, че индикаторът за готовност на светкавицата (c) се появява в дисплея на фотоапарата, натиснете контрола, избран в Стъпка 1. Светкавицата ще излъчи серия от осветявания на дисплея, за да определи подходящото ниво на светкавица. Мощността на светкавицата ще се заключи на това ниво и ще се появи икона за заключване на стойността (r) в дисплея на фотоапарата.

 6. Прекомпозирайте снимката.

  Мощността на светкавицата ще остане заключена на стойността, измерена в Стъпка 5.

 7. Направете снимката.

  Натиснете спусъка докрай, за да снимате. Ако желаете, можете да направите допълнителни снимки без освобождаване на заключването на стойността на светкавицата.

 8. Освобождаване на заключването на стойността на светкавицата.

  Натиснете контрола, избран в Стъпка 1, за да освободите заключването на стойността на светкавицата. Уверете се, че иконата за заключване на стойността на светкавицата (r) вече не се показва.