Научете как да съхранявате, почиствате и да се грижите за вашия фотоапарат.

Съхранение

Когато фотоапаратът няма да се използва за продължителен период от време, извадете батерията и я съхранявайте на хладно и сухо място, със сложена капачка за контактните пластини. За да предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата на сухо и проветриво място. Не съхранявайте фотоапарата заедно с нафталинови или камфорови топчета срещу молци или на места, които:

 • са лошо проветрени или са подложени на влажност над 60%,
 • са близо до оборудване, което създава силни електромагнитни полета, като телевизори или радиа, или
 • са изложени на температури над 50 °C или под –10 °C

Почистване

Не използвайте спирт, разредител или други летливи химикали.

 • Тяло на фотоапарата: Използвайте гумена круша, за да премахнете праха и власинките, след което избършете внимателно с мека, суха кърпа. След използване на фотоапарата на плажа или на брега, почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена с дестилирана вода, и след това подсушете щателно фотоапарата. Важно: Прах или други чужди тела във фотоапарата могат да причинят повреда, която гаранцията не покрива.
 • Обективи, визьор: Стъклените повърхности лесно се повреждат. Отстранете праха и власинките с гумена круша. Ако използвате гумена круша, дръжте флакона във вертикално положение, за да предотвратите изпускането на течности. За да премахнете следите от пръсти и другите петна, сложете малко количество почистващ препарат за обектив върху мека кърпа и почистете внимателно.
 • Дисплей: Отстранете праха и власинките с гумена круша. За да почистите следите от пръсти и другите петна, избършете повърхността леко с мека кърпа или велур. Не упражнявайте натиск, тъй като това може да причини щети или повреда.

Почистване на сензора за изображения

Ако подозирате, че прах или замърсявания по сензора за изображения се появяват на снимките, можете да почистите сензора, като използвате опцията Изчистване сензор изображения в менюто с настройки. Сензорът може да се почисти по всяко време с опцията Изчистване сега или почистването може да се извърши автоматично, когато фотоапаратът е изключен. Ако почистването на сензора за изображения не може да разреши проблема, свържете се със сервизен представител, оторизиран от Nikon.

„Изчистване сега“

Като държите основата на фотоапарата надолу, изберете Изчистване сензор изображения в менюто с настройки, след това маркирайте Изчистване сега и натиснете J. Фотоапаратът ще провери сензора за изображения и ще го изчисти. Не могат да се извършват други операции, докато не е приключило почистването; не махайте и не разкачайте източника на захранване, докато не е приключило почистването и не се покаже меню с настройки.

Почистване на сензора за изображения

Използването на контролите на фотоапарата по време на изключване прекъсва почистването на сензора за изображения.

Ако се извърши почистване на сензора за изображения няколко пъти поред, почистването на сензора за изображения може да бъде временно деактивирано, за да се предпази вътрешната електронна схема на фотоапарата. Почистване може да бъде извършено отново след кратко изчакване.

„Автоматично изчистване“

Изберете от следните опции:

6 Изчистване при изключване Сензорът за изображения се почиства автоматично всеки път, когато фотоапаратът бъде изключен.
  Изключв. на изчистването Автоматично изключване на изчистването на сензора за изображения.
 1. Изберете Автоматично изчистване.

  Показване на менюто Изчистване сензор изображения, както е описано в „Почистване сега“ (0 „Изчистване сега“). Маркирайте Автоматично изчистване и натиснете 2.

 2. Изберете опция.

  Маркирайте опция и натиснете J.

Ръчно изчистване

Ако чуждите тела не могат да бъдат премахнати от сензора за изображения с почистването на сензора за изображения, сензорът може да се почисти ръчно, както е описано по-долу. Обърнете внимание обаче, че сензорът е изключително деликатен и лесно се поврежда; ние препоръчваме ръчното почистване да бъде извършвано само от сервизен представител, оторизиран от Nikon.

 1. Свалете обектива.

  Изключете фотоапарата и свалете обектива или капачката на тялото на фотоапарата.

 2. Проверете сензора за изображения.

  Като държите фотоапарата така, че светлината да пада върху сензора за изображения, разгледайте сензора за прах или власинки. Ако не са налични чужди тела, преминете към стъпка 4.

 3. Почистете сензора.

  Отстранете праха и власинките от сензора с гумена круша. Не използвайте гумена круша с четка, тъй като влакната на четката могат да повредят сензора. Замърсявания, които не могат да бъдат отстранени с гумена круша, могат да се отстранят само от сервизен персонал, оторизиран от Nikon. При никакви обстоятелства не бива да докосвате или бършете сензора.

 4. Поставете обратно обектива или капачката на тялото на фотоапарата.

Чужди тела върху сензора за изображения

Чужди тела, попаднали във фотоапарата, когато обективите или капачката на тялото на фотоапарата се свалят или сменят (или в редки ситуации масло или частици от самия фотоапарат) могат да прилепнат към сензора за изображения, където да се появят на снимките, направени при определени условия. За да защитите фотоапарата, когато обективът не е поставен, задължително поставете капачката на тялото на фотоапарата, която е в комплект с фотоапарата, като внимавате да премахнете целия прах или други чужди тела, които могат да са полепнали по фотоапарата, байонета за монтиране на обектива и капачката на тялото на фотоапарата. Избягвайте да поставяте капачката на тялото на фотоапарата или да сменяте обективите в прашни среди.

Ако чужди тела достигнат до сензора за изображения, използвайте опцията за почистване на сензора за изображения, както е описано в „Почистване на сензора за изображения“ (0 Почистване на сензора за изображения). Ако проблемът продължава, почистете сензора ръчно (0 Ръчно изчистване) или го занесете при сервизен персонал, оторизиран от Nikon. Снимките, повлияни от присъствието на чужди тела по сензора, може да бъдат ретуширани чрез опциите за изчистване на изображението, налични в някои приложения за снимки.

Обслужване на фотоапарата и аксесоари

Фотоапаратът е прецизно устройство и се нуждае от редовно обслужване. Nikon препоръчва фотоапаратите да бъдат проверявани от оригиналния търговец или от сервизен представител, оторизиран от Nikon, веднъж на всяка една до две години, както и да бъдат обслужвани веднъж на всеки три до пет години (обърнете внимание, че тези услуги се заплащат). Честите преглед и обслужване са особено препоръчителни, ако фотоапаратът се използва професионално. Всички аксесоари, редовно използвани с фотоапарата, като например обективи или светкавици, които се предлагат като опция, също трябва да бъдат преглеждани и обслужвани с него.