Можете да правите снимки като използвате светкавица, монтирана в гнездото за аксесоари на фотоапарата, или на една или повече отдалечени светкавици.

Светкавици, монтирани върху фотоапарата

Правете снимки със светкавица, монтирана на фотоапарата, както е описано в „Използване на светкавица на фотоапарата“ (0 Използване на светкавица върху фотоапарата).

Дистанционно снимане със светкавица

Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавиците (Усъвършенствано безжично управление на осветяването или AWL), както е описано в „Дистанционно снимане със светкавица“ (0 Дистанционно снимане със светкавица).