Когато на фотоапарата е монтирана светкавица, която поддържа унифицирано управление на светкавицата (SB-5000, SB-500, SB-400 или SB-300), режимът на управление на светкавицата, нивото на светкавицата и други настройки на светкавицата могат да се регулират чрез използване на елемента Управл. на светкавицата > Режим управление светк. в менюто за правене на снимки (при SB-5000 тези настройки могат да се регулират чрез използване на контролите на светкавицата). Наличните опции варират в зависимост от използваната светкавица, докато опциите, показвани под Режим управление светк. варират според избрания режим. Настройките за други светкавици могат да се регулират само чрез контролите на светкавиците.

  • TTL: i-TTL режим. При SB-500, SB-400 и SB-300 компенсацията на светкавицата може да се регулира, като се използва елементът Комп. светкав. в менюто за правене на снимки.
  • Автом. външна светкавица: В този режим мощността се регулира автоматично според интензитета на светлината, отразявана от обекта; компенсацията на светкавицата също е налична. Автоматичната външна светкавица поддържа режими „автоматична диафрагма“ (qA) и „автоматичен без TTL“ (A). Разгледайте ръководството на светкавицата за подробности.
  • Ръчно упр. приоритет разст.: Изберете разстоянието до обекта; мощността на светкавицата ще се регулира автоматично. Компенсацията на светкавицата също е налична.
  • Ръчно: Изберете нивото на светкавицата ръчно.
  • Поред. импул на светк.: Светкавицата сработва няколко пъти, докато затворът е отворен, което дава ефект на многократна експозиция. Изберете нивото на светкавицата (Мощност), броя пъти, в които светкавицата се задейства (Брой пъти) и броя пъти, в които светкавицата сработва за секунда (Честота, измерен в херцове). Опциите, налични за Брой пъти варират в зависимост от опциите, избрани за Мощност и Честота; вижте документацията, предоставена със светкавицата, за подробности.

Унифицирано управление на светкавицата

Унифицираното управление на светкавицата позволява на фотоапарата и светкавицата да споделят настройки. Ако светкавицата, която поддържа унифицирано управление на светкавицата, е монтирана на фотоапарата, промените по настройките на светкавицата, направени или от фотоапарата, или от светкавицата, се отразяват и на двете устройства, както и промените, направени с опционалния софтуер Camera Control Pro 2.

i-TTL управление на светкавицата

Когато CLS съвместима светкавица е настроена на TTL, фотоапаратът автоматично избира един от следните видове управления на светкавицата:

  • i-TTL балансирана запълваща светкавица: Светкавицата излъчва поредица от почти невидими предварителни осветявания (на дисплея) непосредствено преди главната светкавица. Фотоапаратът анализира предварителните осветявания, отразени от обектите във всички зони на кадъра и настройва мощността на светкавицата, за да постигнете естествен баланс между основния обект и околното фоново осветление.
  • Стандартна i-TTL запълваща светкавица: Мощността на светкавицата се регулира, за да се синхронизира осветяването в кадъра със стандартното ниво, яркостта на фона не се взема предвид. Препоръчва се за снимки, в които главният обект е подчертан за сметка на фоновите детайли или когато се използва компенсация на експозицията. Стандартната i-TTL запълваща светкавица се активира автоматично, когато е избрано точково измерване.