Натиснете бутона i, за да се покаже менюто i.

Маркирайте елементите като използвате мултиселектора и натиснете J, за да видите опции, след това маркирайте опция и натиснете J, за да я изберете и да се върнете към менюто i (за изход към предишния дисплей без промяна на настройките, натиснете бутона i).

Дисковете за управление

Можете също така да коригирате настройките за маркирани елементи чрез завъртане на главния диск за управление, за да изберете опция, след което да натиснете J (допълнителните опции, ако са налични, могат да бъдат избрани чрез завъртане на диска за подкоманди; в някои случаи същите опции могат да бъдат избрани с помощта на всеки от дисковете). Текущата опция също ще бъде избрана, ако маркирате друг елемент с помощта на мултиселектора или натиснете спусъка наполовина.