За да видите опциите за възпроизвеждане, изберете раздела D в менютата на фотоапарата.

Опция

Вижте също

За настройките по подразбиране на менюто, вижте „Настройки по подразбиране на менюто за възпроизвеждане“ (0 Стойности по подразбиране на менюто за възпроизвеждане).