Отдалечените светкавици могат да се контролират чрез оптични сигнали от светкавици, монтирани в гнездото за аксесоари на фотоапарата (Оптично AWL) или чрез радио сигнали от WR-R10 (продава се отделно), свързан с фотоапарата (Радио AWL). Тези форми на управление на светкавицата могат да се комбинират както следва:

Радио AWL с една или повече отдалечени светкавици (0 Радио AWL)

Оптично AWL с една или повече отдалечени светкавици (0 Оптично AWL)

Радио AWL с допълнително осветление, осигурено от светкавица, монтирана в гнездото за аксесоари (0 Добавяне на светкавица, монтирана в гнездото за аксесоари)

Радио AWL в комбинация с оптично AWL от светкавица, монтирана в гнездото за аксесоари (0 Оптично/радио AWL)